Kampak pane Hejtmane... trochu jinak

8 2001 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    Dovolte mi, abych reagoval na článek z ČD 4/2001 pana Vladimíra Kulíčka z ČR Kampak pane Hejtmane...? Nevím, zda je pan Kulíček i autorem zajímavého článku ze stejného čísla Uhnal si Sisyfos kýlu?, či se jedná o shodu jmen. Jsou to názory skeptika, či skeptiků, kterých je jistě také zapotřebí -- jde jen o míru a styl. V případě Hejtmanově jsem toho názoru, i při velké toleranci a snaze o pochopení této literární formy, že se jedná o článek negativní, neproduktivní, neřešící a v části o Temelínu a o panu hejtmanovi Pühringerovi netaktní, neobjektivní a urážející jak protestující rakouské občany, tak pana Pühringera. Používá některá, skutečnosti neodpovídající fakta.
    Znám poměrně dobře Rakousko a problematiku Temelína. I dnes v české společnosti stále ještě dochází k manipulaci s myšlením a názory lidí. Lidé snadno přejímají za "pravdu" co jim nabízí sdělovací prostředky, z velké většiny píšící v zájmu jiných a nevědomě jsou manipulováni tam, kde je moc chce mít.
    Nevím, zda pan Kulíček někdy mluvil s panem Pühringerem, sledoval besedy v rakouské televizi o Temelínu, jichž se zúčastnili zastánci i odpůrci Temelína z české i rakouské strany, řemeslníci, vědci i politici? Není to pravděpodobné, jinak by tento článek nemohl napsat. Rakouští občané se bojí, a právem. Protože Temelín není ani "letadlo", ani "lanovka", ale velké nebezpečí pro životy statisíců, či milionů lidí, i pana Kulíčka. Rakouští občané jsou nutně vyspělejší a mají určitý náskok před českými občany, pokud jde o občan-skou vyspělost a odpovědnost. Nemají za sebou zkušenost komunismu, ale solidní demokracie. Čeští občané jsou na této cestě občanského zrání a rakouští jim, byť i nevědomě, pomáhají.
    Temelín je drahý a zlý omyl, který dost možná nikdy do plného, či vůbec provozu, nebude uveden. Není těžké si zkusit představit, že může být i pomstou ruského komunistického impéria, které dobře vědělo proč právě, ze strategických důvodů, je výhodné jeho umístění do nádherńé krajiny jižních Čech a poblíž západních hranic -- jako hrozba, politický nástroj a případně i nástroj ke zničení krajiny a vytvo-ření neobyvatelné krajiny mezi Západem a Východem. I takové mohli mít komunističtí mocipáni plány.
    Zkuste si představit myšlenku, kdyby prostředky investované do Temelína byly investovány na rozvoj turistiky, kde nám Rakousko může být vzorem, a nejenom v jižních Čechách, na výrobu alternativních zdrojů energie, na snížení spotřeby energie, na výchovu k jejímu šetření? Jejím šetřením se dá vyrobit daleko více! Rakouský odborník, výstižně přirovnal plýtvání energií v ČR k nádobě s mnoha dírami, kterou se nikdy, za stávajícího stavu, nepodařří zcela naplnit.
    Ještě mi dovolte jednu myšlenku ohledně názvosloví. Ano, slovo hejtman zní pro obyvatele ČR jistě nezvykle, ne pro rakouské občany. I čeští občané si po čase zvyknou a nebude jim to připadat jako nyní, řekněme sstaromódní. Souvisí to se zdravým národním patriotismem a historickou pamětí národa. Evropa bude silná, zůstanou-li i jednotlivé národy silné a zdravě sebevědomé. O to důležitější je to u malých národů, kterým hrozí, při ztrátě historické paměti, rozplynutí v budoucí Evropě.
    Děkuji Českému dialogu, že umožňuje dialog mezi čtenáři a nutí k zamyšlení nad věcmi a událostmi z jiných úhlů. Dává možnost co nejobjektivnějšího chápání skutečností a tříbení osobních názorů.


Jan Šinágl, Švýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012