Provolání „Na obranu osobnosti a duchovního odkazu Jaroslava Foglara"

1 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Knihy a duchovní odkaz spisovatele Jaroslava Foglara se dočkaly dvojí odezvy. Na jedné straně stály a dále stojí statisíce okouzlených věrných čtenářů a následovníků inspirovaných hrdiny jeho knih i Rychlými šípy, a to už po tři generace. Na druhé straně se Foglarův význam pro pozitivní výchovu mládeže a tím i pro celý národ snažili znectít nacističtí okupanti i poválečný komunistický režim... Nevraživost, závist, výsměch a otevřené nepřátelství vyvrcholily pomluvami, které se vynořily po spisovatelově smrti.

Za situace, kdy se již nežijící Jaroslav Foglar – Jestřáb nemůže bránit zlým jazykům sám, je tím víc naší morální povinností a ctí to učinit za něj.

My, podepsaní členové legendárního oddílu Dvojka – Hoši od Bobří řeky, sdružení, kterým za Jestřábova života a za neuvěřitelných 60 let jeho vedení prošlo více než osm set mladých lidí, dosvědčujeme, že Jaroslav Foglar nás učil rozeznávat dobré od špatného, odmítat hrubost, násilí, bezpráví a nečestnost, spravedlivě solidarizovat se slabšími a poskytnout pomoc každému, kdo ji potřebuje. Vštěpoval nám lásku k rodné zemi a úctu k přírodě, účinně nám pomáhal nabýt schopnosti oientovat se i v těch nejobtížnějších životních situacích a naučil nás nejen ocenit hodnotu života v kolektivu, ale i nezávislé cílevědomé samostatnosti.

Odmítáme jakékoliv nepodložené pomluvy, týkající se jeho osobnosti a naopak svými podpisy stvrzujeme, že jsme v něm za svého oddílového členství poznali člověka obětavého a statečného, plně oddaného myšlence výchovy mládeže a života našeho oddílu, snažícího se napravovat drobné lidské omyly své i ostatních. Jsme přesvědčeni, že hodnotami, jež Foglar vytvořil, se mladí lidé budou těšit ještě dlouho poté, kdy veškeré malicherné spory kolem jeho osoby pominou a zůstane jen Jaroslav Foglar – legendární spisovatel a v našich srdcích – náš „Jestřáb".

Provolání podepsali bývalí i současní členové Foglarova skautského oddílu „Pražská dvojka" při setkání

13. ledna 2004.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012