MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU

12 2003 Kultura česky
obálka čísla

v domě U Černé Matky Boží v Praze -- jako součást výstavního plánu stálých expozic Národní galerie -- není otevřeno náhodně.

Kubismus, projevující se ve světovém umění především v ;malbě a plastice, má v architektuře světový primát v Praze. Jedním z nádherných příkladů kubistického pojetí architektury je dům U Černé Matky Boží (v letech 1911--1912 postaven podle projektu známého architekta Josefa Gočára), navržený pro Františka J. Herbsta jako dům obchodní. Pětipatrová budova s arkýřovými okny a mansardovou střechou, projektována k obchodním účelům, zahrnovala v prvním patře velmi atraktivní kavárnu, zařízenou kubistickým nábytkem -- jako příklad mimořádně citlivého zapojení novodobé architektury v historické zástavbě Starého města pražského. Po nynější rekonstrukci byly prostory určeny pro Muzeum českého kubismu, které vzniklo díky šťastné volbě Ministerstva kultury ČR. Expozici připravila Národní galerie ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem a Národním muzeem v Praze.

Ve druhém a třetím patře je výstava zaměřena na léta 1910-1919 jako nejvýznamnější období kubismu v našich zemích. Malířství zde zastupují díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava Špály, Jana Zrzavého a dalších, sochařství pak Otto Gutfreund. Kolekce byla vybrána z fondů NG a doplněna mnoha výpůjčkami z jiných galerií i ze soukromých sbírek. Uměleckoprůmyslové muzeum zapůjčilo nábytek podle návrhů Pavla Janáka, Josefa Gočára a Vlastislava Hofmana, jejichž architektonickou tvorbu doplněnou dokumenty Josefa Chochola zde ukazují fotografie a dva modely: Gočárovův dům U Černé Matky Boží, Chocholův nájemní dům s byty v Neklanově ulici. Z nich je patrné, že česká kubistická architektura byla před první světovou válkou v Evropě unikátní a ojedinělá. Keramika podle návrhů Janáka, Hofmana a Horejce, dále sklo, plakáty Bendovy, Brunnerovy a Špálovy zapůjčilo také UPM. Čtvrté patro je věnováno krátkodobým výstavám: nyní jsou zde kresby a grafika všech výše jmenovaných autorů. které ozvláštňuje několik afrických plastik, jejichž zjednodušené formy zaujaly mnohé české výtvarníky jako výchozí pro vlastní tvorbu. Výstavní kolekce je doplněna doklady, fotografiemi i odkazy na literaturu o českém kubismu. V ;budoucnu se počítá i s prostorem v ;pátém poschodí pro vystavování. Jsou tu místnosti určené Lektorskému oddělení NG, které k výstavě připravilo velmi pestrý a hodnotný doprovodný program.

Nutno říci, že Gočárův interiér kavárny, jehož rekonstrukci Národní galerie plánuje, se v budoucnu určitě stane značně vyhledávaným místem setkávání v centru pražského Starého Města.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012