Tradice v Klatovech

12 2003 Kultura česky
obálka čísla

V pošmourném podzimním čase, který se zvolna nachyloval k adventu, představovalo svoje aktivity Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Malá tisková konference se konala v Praze, v prodejně Českého národního podniku v Melantrichově ulici, kde byli všichni přítomní obklopeni mořem nádherných tradičních výrobků ze dřeva, slámy, keramiky, modrotisku, vonělo to voskem a vánočním pečivem, podávaly se bylinkové čaje.

Mgr. Luboš Smolík, ředitel muzea v Klatovech a bc. Ivana Siebrová přítomným představili zajímavé projekty, na nichž muzeum pracuje. Je jich hned několik.

Nejzajímavější je projekt a názvem Nositelé tradic. Jde o tříletý výzkumný úkol, týkající se zmapování, dokumentace technologií a podpory tradic starých řemesel, která jsou dodnes některými řemeslníky na Klatovsku provozována. Vše zajímavé je průběžně zpřístupňováno návštěvníkům muzea a vyvrcholením je výstava výrobků patnácti řemeslníků, oceněných titulem Nositel tradice. Úkol již letos končí, ale bude na něj plynule navazovat další, rozšířený na celý Plzeňský kraj. V této oblasti se spolu s ;některými oblastmi jižních a východních Čech a jižní Moravy a Valašska zachovalo tradic a tradiční výroby nejvíce.

Projekt Nositelé tradic je podporován státem a Klatovy jsou již třetí oblastí, kde probíhá.

První výstavy se uskutečnily ve Strážnici a v Prachaticích.

Klatovské muzeum má to štěstí, že může čerpat z bohatých vlastních zdrojů. V tomto chudém regionu, podobně jako např. v některých regionech Moravy, byly totiž počátkem 20. století státem nebo různými charitativními institucemi organizovány různé kurzy pro místní živnostníky, kteří si v nich mohli rozšířit svoje dovednosti a tím i zvýšit naději na to, že sebe a své početné rodiny řemeslem uživí. Výrobky vzniklé v těchto kurzech zůstávaly již tehdy v ;muzeu jako doklad o činnosti těchto řemeslníků, takže vývoj lidových tradičních řemesel mohl být v pozdějších letech dobře zdokumentován.

Řemeslník (kolář, sedlář, dřevorytec, barvíř, kovář ....), který se dnes chce ucházet o podporu v rámci tohoto projektu, musí splňovat určité podmínky výroby -- zejmé na zachovávat technologické postupy, používat klasické materiály atd. Titul Nositel tradice však může být udělen pouze pěti řemeslníkům za rok. Tyto podmínky a další důležité informace lze najít na internetové stránce Ústavu lidové kultury ve Strážnici

www.ulk-straznice.cz

Další užitečný projekt, na němž klatovské muzeum pracuje, se jmenuje Výchova k regionální historii. Není však samo, jde o mezinárodní program, v němž se účastní podobné instituce z Holandska, Německa, Francie a Litvy. Čeho se týká? Je veledůležitý pro vytvoření vztahu dětí a mladých lidí k historii a tradicím rodné země. S pomocí výpočetní techniky, za použití fotografie, filmu a jiných současných technik žáci a studenti spolupracujících škol zdokumentují a zpracují památky ze svého okolí a výsledky jejich práce pak využívá muzeum ke své činnosti. Může jít o zajímavé stavby, ale i přírodní zajímavosti, úkazy, charakteristické krajinné prvky, živočichy, rostliny, ale opět i o tradiční řemesla a pod. Děti tak získají neocenitelné vědomosti a zkušenosti jinou, možná zajímavější cestou, než klasickou školní výukou, ale hlavně si prostřednictvím této činnosti uvědomí, v jak bohaté a krásné zemi se narodily.

Také třetí projekt, Historické hry, probíhá ve spolupráci se školami. A děti zcela určitě musí bavit. Jde totiž o dokumentaci starých dětských her (ale i her, které hráli i dospělí) -- a to opět praktickou cestou. Děti se hry z dostupných pramenů skutečně naučí a vyzkoušejí je, hraní je pak zaznamenáváno -- např. nafilmováno. Může jít o nám známou (ale upřímně, asi už jen jménem) káču, špačka, ale i o mnoho jiných, opravdu zapomenutých her, které se hrávaly při určitých příležitostech, na určitých místech -- nebo jen tak, kdekoli na návsi. No řekněte, že byste také chtěli pracovat na takovém výzkumném úkolu? I Historické hry jsou projektem mezinárodním, iniciovaným EU.

Kromě uvedených projektů zde také probíhá řada zajímavých výstav. Nyní, v adventním čase, jsou samozřejmě motivovány vánocemi. Zajímavý materiálu připravila pro tuto příležitost bc. Ivana Sieberová. Jde o Zvykoslovné hračky na Klatovsku. (Kdopak dnes ví, co je to polaz, vrkoč, štěstí, král, ježek nebo třesolka?)

Tuto všechnu velezajímavou a užitečnou činnost tedy zastřešuje Vlastivědné muzeum K. Hostaše, které, jak je vidět, určitě není zkostnatělou institucí, kde ve vitrínách mrtvě stojí "vycpaniny" a na všechno se práší. Naopak, v Klatovech to žije, po chodbách určitě běhají mladí dětští výzkumníci a připravují se tu díky těmto zajímavým projektům na svoji příští vědeckou kariéru.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012