Památka na Františka Škroupa

8 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Na holandském hřbitově Crooswijk v Rotterdamu byl posledního májového dne uspořádán pietní akt k uctění památky dvoustého výročí narození skladatele a dirigenta Františka Škroupa, autora české hymny (psali jsme o něm v minulém čísle). Při této příležitosti položila věnec k jeho hrobu velvyslankyně České republiky v Nizozemsku Helena Bambasová. Po krátkém proslovu zazpíval dětský pěvecký sbor Klíček několik národních písní, v Nizozemsku žijící česká básnířka Jana Beranová zarecitovala báseň ze sbírky Jaroslava Seiferta Morový sloup a na závěr přednesl dětský sbor velmi působivou originální verzi písně Kde domov můj. Téhož dne uspořádalo České centrum a Velvyslanectví ČR v Haagu slavnostní koncert, na kterém vystoupili studenti Královské konzervatoře v Haagu.
    Nizozemská veřejnost se mohla s Františkem Škroupem seznámit před třemi lety na výstavě o jeho životě a díle v Historickém muzeu v Rotterdamu. Výstava představila jak jeho skladatelský odkaz, tak jeho působení v Praze a Rotterdamu, kde roku 1862 zemřel a je pochován.


-pok-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012