Hudebníkem u Čs. kavalerie v Rusku

Eva Střížovská ÚNOR 2023 Dějiny česky

Českoslovenští legionáři. Slavní a historicky jedineční lidé. Nejprve byli za 1. světové války jako občané Rakouska-Uherska povoláni do zbraně a posláni bojovat proti Rusku. Mnozí se však nechali zajmout a postupně vytvořili slavné legie, které také přispěly ke vzniku samostatného státu Československa.

O legiích vyšla řada knih a stovky novinových článků. Mě osobně velice zaujal jeden z prvních dokumentárních filmů s názvem Nahodilá armáda.

Vznikl na podnět Američana s českými kořeny podle dochovaných fotografií. Ukazuje každodenní život legionářů v jejich pověstném obrněném vlaku, který projel téměř celou Rusí. Zmíněný film ukazuje mj. každodenní život „obyvatel“ vlaku včetně zázemí, které si ve vlaku, který byl jejich dočasným domovem, vytvořili, jako je pekárna, prádelna, kuchyně apod. Ale nic tam není o kapelách, které byly také důležitou součástí různých čs. vojenských pluků.

Autor Tomáš Drábek se ve své knize zaměřil na vojáka, který se dostal do zajetí a poté si našel cestu k České družině. Tu založili Češi, kteří již dříve odešli z Rakouska-Uherska, například hojně do Volyně. Vlastně bojovali za Rusko, kde žili. A postupně se k nim přidávali další vojáci Češi, kteří byli zajati nebo opustili dobrovolně rakouskou armádu a přešli na druhou stranu. Příčilo se jim bojovat proti bratrům Slovanům, jak to cítili. A ve vzduchu také už dlouho poletovala českými zeměmi i myšlenka samostatného státu, který se vymaní z třísetletého vazalství k Habsburkům.

To byl i případ Aloise Semeráda.

Byl od mládí nadšeným muzikantem.

V roce 1915 se stal vojákem a nechal se zajmout. V roce 1917 vstoupil do dobrovolnické čs. armády na Rusi. A brzy se začal starat o to, aby zde vzniklo hudební těleso. Sehnat hudební nástroje nebylo v té situaci snadné, ale Alois byl velmi aktivní a jeho úsilí přinášelo plody. Sehnal nástroje i hudebníky. Angažoval se u plukovní hudby 1. čs. jízdního pluku. Stal se zástupcem kapelníka a také účastníkem bouřlivých událostí let 1918 až 1920. Ve svých vzpomínkách přináší cenné osobní svědectví života v legiích i o první světové válce a jejím průběhu v Rusku včetně bolševického převratu. Jeho popis je samozřejmě ovlivněn jeho hudebním zaměřením. Autor Tomáš Drábek toto svědectví vojáka - hudebníka doplnil důležitými skutečnostmi přibližující tuto historii. Patří mu obdiv za trpělivost, s níž asi procházel archivy mnoha dokumentů a vydavateli, kterým je Nakladatelství EPOCHA, dík za čtivě informativní knihu doplňující mozaiku dosud vydaných popisů válečné historie.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012