O vánocích po Vánocích

leden 2023 Ohlasy a názory česky

Nastává  doba, kdy se vymaňujeme z pavučinek snů a vůní, zapálených svící a zářivých stromků, spojených s kouzelným slovem Vánoce.

Ze vzpomínek na mládí a také na  na všechny ty, kteří již mezi námi nejsou a máme je v srdci nebo i z nejčerstvějších zážitků, které se odehrály  pod letošním stromečkem.

Začínáme vnímat  denní  světlo, které k nám větší měrou přichází.

Odeznívá pomalu zvonění zvonků i  melodie koled, vůně jehličí smíšena s vůní purpury či vánočních františků. Někde i kadidla, které vždy  věštilo příchod králů. Všechno z toho  co najednou, objalo  celý svět a přeneslo nás jinam.

Přešla již i stáda  ovcí  s pastýři, spolu s figurkami prostého lidu vyobrazena v betlémech jako  dárci, jdoucí  k jesličkám a  nesoucí dary Ježíškovi. Všichni se zastavili a usnuli zaslouženým spánkem, z kterého se všichni  probudí až za rok.

Atmosféra vánoc, která  nás naplnila, se i jako nový vitamínový element  dostala do naší krve a zůstala v každém z nás.

Její molekuly, naplněny láskou, porozuměním, pozorností a oběťmi  mateřské lásky.Té, co dala Maria Ježíškovi od doby, kdy uposlechla andělova hlasu, aby se stala jeho matkou a která jako  láska pokračuje dál, při narození každého malého dítěte.

Tyto molekuly v Nás budou putovat dál celý další rok a budou nám dodávat  energii ve chvílích, které nebudou třeba zrovna lehké proto, abychom byli silní a  světlo dobra se šířilo dál.

Nic,  žádné světové zasedání mocných, králů  či  mocností, nedokázalo lidi na celé zemi sjednotit natolik, jako narození malého dítěte v Betlémě.

Zcela bezbranného a v tu chvíli neznámého, které  celému světu mělo svým příchodem ukázat novou cestu. Jeho zrození se stalo počátkem našeho nového věku a zároveň i  letopočtu. To abychom všichni  pochopili důležitost tohoto okamžiku.

Tichá noc svatá noc, stín a mráz vůkol nás, je však dále realitou i v našem novém letopočtu. My však víme, že se můžeme láskou proudící z Betlému vždy ohřát , vždy nabýt  novou sílu.

Dál  však zaznívá na  konci písně to správné podstatné  poselství této mrazivé noci. Poselství, které není tak známé jako začátek této písně  ale je právě  o to více  důležité.

Jsou zde slova  Dej světu mír a hádky ztiš! A  z  Nás vytvoř  kruh,  kde vládne Tvůj duch.

Opravdu je to tak, i když to není často zpívané a tudíž  není to známé, je toto až to podstatné, co zaznívá  na konci.

Tato myšlenka  je v naší  době právě nyní velmi potřebná, abychom jako lidstvo všichni mohli  přežít a dál se rozvíjet.

Přejme si jen, aby došla brzy naplnění.

Asi ale jako vždy a se vším, bychom měli začít u sebe. Aby okolo nás nebyla atmosféra negativity a nepřátelství, aby tyto vlny  nemohly nabývat na síle jako vlny oceánu a násobit se. Pronikat dál a působit další zkázu, které již se objevilo nyní  opravdu dost a nevíme jak ji zastavit.

To je to, co můžeme my sami ovlivnit a stojí za to podstoupit třeba i nějaké sebezapření a ústupek, aby se toto stalo pravdou.

Dejme si do Nového roku závazek, že vytvoříme kruh, kde  vládnout bude Nový duch, jak se to v této krásné a nejznámější koledě po Nás  chce.

Myslím, že pak Zem bude dýchat daleko lépe a  lehčeji a  stane se spolu s námi součástí té správné oběžné dráhy kolem slunce.

Pak budeme moci každý den říci Budiž světlo, ať je vždy vítězství  nad temným působením tmy. Ta se odjakživa  snaží ve svém neustálém  boji se sluncem svět ovládnout a zvítězit.  Takže tvořme tedy  kruh a ať jsme jeden pro druhého Druh a všude zde zavládne  dobrý a zdravý duch.

To je to správné  poselství Vánoc, které si  máme nést v sobě. Nechme je  tedy vůkol znít a jejich poselství naplnit.

Majka

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012