Deníky Josefa Pekaře 1916 -- 1933

8 2001 Kultura česky
obálka čísla

Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2000
    K vydání připravil Josef Hanzal Výběr z deníků Josefa Pekaře, předního českého historika, jehož Kniha o Kosti patří dodnes mezi klenoty historické literatury. J. Hanzal podřídil výběr z rozsáhlého souboru části, které se dotýkají čtyř okruhů: I Pekař a politika, 2. O T. G. Masarykovi, 3. Česko-německý poměr, 4. Kolegové a žáci. Závěr tvoří téma Pekař -- člověk.
    J. Pekař se celý život živě zajímal o politiku a jako člověk zvyklý analyticky zpracovávat historické prameny, jsou jeho postřehy neobyčejně vtipné a trefné. Například: "Klofáč je vlastenec, ale lenoch a prostý všeho mocného. Jen holky. Stříbrný pánovitý, naprosto bez vlastenectví, Beneš je důsledný, pilný Masarykův žák a provádí jeho thesi humanitní politiky... Vystupovat na všechny strany mírně." (1. 8. 1932 si zapsal: "Co nám chybí? Mj. nepoctivost, lajdáctví, materialismus -- plno neschopných a špatných lidí. Žádný smysl pro čestnou službu pravdě a povinnosti.") nebo 25. 6. 1931: "Řekl jsem v úvodním proslovu, že Tyrš německého rodu (a ducha?) učil nás vlastnostem, jež chybí namnoze Slovanům. Kázni, organizaci, pevné vůli, sebeovládání. Josef Marek Víra a zbožnost Jagellonského věku Nakladatelství Argo, Praha 2001 Kniha českého historika středověku, který se v padesátých letech věnoval především husitskému revolučnímu hnutí, později německé selské válce a italské renesanci, přináší podrobný ucelený pohled na dějiny náboženství v 16. století. Autor se vyčerpávajícím způsobem věnuje rozmanitosti náboženských poměrů, jaké existovaly v pohusitských Čechách. Sympatické a zajímavé jsou otázky soužití jednotlivých náboženských skupin a církví. Kniha je doplněna rozsáhlou bibliografií a místním jmenným rejstříkem.


-volfi-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012