Média na pomoc památkám - mezi oceněnými pracemi je také článek publikovaný v Českém dialogu.

říjen 2021 Kultura česky

Množství došlých přihlášek do již XXIV. ročníku tradiční novinářské soutěže příznačně nazvané Média na pomoc památkám svědčilo o tom, že ani covid-19 nezabránil autorům a autorkám přinášet čtenářům, divákům a posluchačům nové a objevné informace o stavu a dění v oblasti našich památek.


 

Na snímku Marina Hofmanová s moderátorem slavnosti Václavem Žmolíkem (vpravo) a předsedou Syndikátu novinářů ČR Adamem Černým (vlevo)


 

Slavnostní vyhlášení výsledků a udělování cen Prix Non Pereant 2020 se uskutečnilo 15. září 2021 za přítomnosti zakladatelky a prezidentky Nadace Pro Bohemia PhDr. Naděždy Kalousové.

 

Tak jako každý rok posuzovala odborná porota posuzovala přihlášené materiály v pěti kategoriích.

Zatímco Kategorie tisk-deníky není již delší dobu obesílána, což dokládá malý zájem současných deníků o otázky ochrany našeho kulturního dědictví, naopak bohatě byla obeslána Kategorie rozhlas. Přihlášeny byly jednotlivé relace i vícedílné seriály, ze kterých se jen těžko vybíraly nejlepší příspěvky. Pořady představovaly nejen zajímavé památky, ale věnovaly se také problematice péče o ně a ceny si odnesli Veronika Štefanová (rekonstrukce pražského výstaviště), Miroslav Buriánek (Technický zázrak v srdci Prahy - Staroměstský orloj), Alena Rokosová (ohrožené objekt v Praze), Eva Lenartová (Zaniklá Karviná) a Miroslav Kobza (cyklus Rozhlasové pohlednice z olomouckého kraje).

Rovněž Kategorie televize nabídla bohatou škálu pořadů s převahou reportáží zařazených do pravidelných skládaných pořadů nad jednotlivými dokumenty, které upozornily na problematické oblasti památkové péče a současně byly pozvánkami na historicky zajímavá místa. Ocenění získala Magda Šulcová (objevné pražské scenérie v pořadu Z metropole), David Vondráček (Památková spekulace), Marek Wollner (za přístup k problematickým tématům v památkové péči), Iveta Toušlová (Toulavá kamera), Miroslav Polák (za režii seriálu Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých) a Jana Merxtová (problematika zásahů do barokního rázu krajiny v pořadu Nedej se!).

Již pravidelně je největší zájem o Kategorii publicistika. Své kandidáty nabídly časopisy, které se soutěže pravidelně zúčastňují Vítaný host v Plzeňském kraji, Vítaný host na Šumavě, Na cestu, Bazén-Sauna, Propamátky, Máme vybráno a nově byly zastoupeny časopisy Živa, Naše Praha 10 a Desítka. Velkou výhodou časopisů je možnost věnovat prostor problematice kulturního dědictví několikrát v průběhu roku, mohou sledovat v pokračováních vývoj i výsledek konkrétní události. Mohou se opakovaně vracet k problému, představit jeho složitost a vazby na další, ale mohou i v jednom článku zachytit vše a ještě k tomu využívat obrazovou dokumentaci.

Porota vybrala a ocenila práce Davida Růžičky (např. za příběh reneančních stropů na zámku Švihov ad.), Dagmary Salcmanové (Čivice ve víru dějin), Pavla Motejzíka a Lukáše Váchy (Historie cest na Nepomucku), manželů Dagmary a Stanislava Šumberových (Vznik hradu Děvín), Jakuba Hlouška (článek o unikátních Schulzových filtrech čistírny v Náměšti n. Oslavou), Josefa Kosáka (Po starých cestách do Lužice), Šárky Šebkové (55 let stadionu v pražském Podolí), Jitky Skořepové (zpravodajství v časopise Propamátky), Jana Štiftera (organizátor veřejných sbírek na opravu drobných sakrálních památek) a Mariny Hofmanové (100 let botanického ráje v pražských Malešicích).

Příspěvek o Jiráskově vile s rozlehlou, ale velmi málo známou botanickou zahradou byl ve zkrácené verzi publikován rovněž v Českém dialogu, jehož je Marina Hofmanová dlouholetou spolupracovnicí. V podtrženém názvu můžete rozkliknout článek Sté výročí zahrady v Malešicích ukryté.

 

V Kategorii internet získal ocenění Zbyněk Konvička ze zpravodajského portálu Propamátky.

 

Text a foto Aleš Holub

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012