Umělec a jeho dílna v barokních Čechách

10 2003 Kultura česky
obálka čísla

Národní galerie otevřela novou stálou expozici pod výše uvedeným názvem (v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě).

Je zaměřena na dvě základní části: dílnu malířskou a sochařskou. Organizaci, vybavení a způsob získávání zakázek představují samostatné oddíly malířské dílny. Boj o Olymp -- umění v alegorii v protějškových obrazech Patra Brandla a Jana Kupeckého zobrazují stálou soutěživost výtvarných oborů a spor o prvenství mezi sochou a malbou, vzájemná soudržnost oborů v plátně rudolfínského B. Sprangera. Malířův ateliér -- inventář doplňují praktické pomůcky. První myšlenka na papíře, přípravná kresba má stěžejní roli v přípravné fázi díla, záznamu umělcovy ideje, a to v několika variantách. Pro úspěch opakováno -- umění kopie tu obrazy doplňují grafické listy, mající nezastupitelné místo v malířské dílně, která sloužila k šíření znalosti děl a dala vzniknout mnoha kopiím i o několik let později (hlavně dílna J. Kupeckého). Rodinný podnik malířů Hartmannů -- Jana Jakuba a syna Antonína, se specializoval na krajinu. Dále Před zrozením díla -- skici a modelletti ukazuje jejich autentičnost i umělcův svobodný projev zároveň. V 18. století byl českým mistrem oboru V. V. Reiner svým značným množstvím olejových skic -- náčrtů k realizaci nástěnných maleb.

Druhá část Sochařská dílna byla nejpočetnějším pracovním kolektivem dobové umělecké praxe, v jejímž čele stál mistr-podnikatel a k ruce měl tovaryše, ke konkrétním úkolům pak pomocníky a učně. Dílna využívala nových materiálů a rozvíjela novou metodu kolektivní práce, zvládala i velmi rozsáhlé práce, diktované tempem baroka. V principu opakovaného použití těchže dílenských předloh vlastních a cizích a obměny jednou nalezených řešení. Obvyklá praxe při vzniku monumentálních sochařských děl: umělec vytvořil dílo dle daného modella, jehož autorem byl někdo jiný, nejčastěji malíř či architekt. Oporou práce ateliéru byla dílenská sbírka předloh (rytiny, kresby z cest, antické i nové odlitky, zvláště pak soubor drobných předlohových plastik-bozzetti).

Známe praxi Braunovy či Brokofovy sochařské dílny, jejichž modelová praxe pokračovala generací raného rokoka s málem klasických skic, ale více drobnými řezbičkami modelů oltářů a statuí (např. z tvorby F. I. Weisse, z ateliéru I. F. Platzera -- poslední osobnosti české barokní plastiky).

Expozici netradičně doplňují komentované prohlídky "Račte dále, Mistr jsem já!", které dávají nahlédnout do ateliérů barokních umělců. Pro školy i zájmové skupiny jsou od září pořady s výtvarnou nebo divadelní dílnou, zaměřené na vznik barokního díla a provoz umělecké dílny té doby.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012