ODVAHA KE SVOBODĚ

Eva Střížovská únor 2021 2021 Knihy česky

Kniha, kterou vydalo nakladatelství VYŠEHRAD je jedním krásným, moudrým dlouhým rozhovorem Jana Beránka s Janem Sokolem. Je to z velké části kniha životopisná, z části naplněna myšlenkami Jana Sokola, filosofa, teologa…a dosaďte si další profese a zaměření jeho bohatého života. Vyučil se zlatnickému řemeslu, pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů, složil večerní maturitu a oženil se s Františkou Patočkovou, s níž měl tři děti.

Prožil si padesátá léta, kdy mu byla uzmuta možnost dalšího studia. Ale v každé situaci i práci nacházel zajímavé zkušenosti, které mu pomáhaly rozšiřovat obzor. Pocházel z křesťanské rodiny, ale i ve víře hledal jiné cesty než ty nalinkované. Zajímal se mj. o myšlenky Treilharda de Chardina a svého přítele Jiřího Němce s jehož početnou rodinou se rád stýkal.

Stal se i překladatelem. Byl jeden z mála, co uměl více jazyků. Překládal samozřejmě zdarma buď do šuplíku nebo do samizdatu, např. bibli.

V šedesátých letech, kdy politicky začalo trochu svítat, byl aktivní v mnoha směrech i v tak odlišných jako je technika a její vývoj či křesťanství. Stal se chartistou. Vedl debaty s Patočkou a mnoha dalšími osobnostmi.

V knize je mnoho z moderních dějin včetně rozsáhlého rozboru, či spíše popisu událostí kolem tzv. sametové revoluce a dalšího politického vývoje. Devadesátá léta také umožnila studovat a pracovat v zahraničí, čehož se Jan Sokol také zúčastnil. V Praze se stal ministrem školství, přednášel na Filosofické fakultě. Byl i kandidátem na prezidenta republiky, kdy si na vlastní kůži zažil mediální splašky a přízeň či nepřízeň politických kolegů. On sám vůbec nestál o moc či funkci, ale když byl vyzván, aby kandidoval, bral to na radu své ženy vážně a poctivě.

Kniha byla vydána dost rychle, je v ní i o nemoci covid 19, o tom, jak lidé reagují, co na to papež František ve svém kázání k lidstvu.

A mnoho a mnoho a mnoho dalších otázek i odpovědí. Moc lituji, že nedokážu na tomto omezeném místě poukázat na většinu velice závažných a zajímavých z nich. Jen zvídavým radím: čtěte tuto knihu a vracejte se k ní. Já to teď dělám a stále nacházím nové informace a myšlenky.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012