VÁCLAV HAVEL - PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ

Anna Sobotková únor 2021 2021 Kultura česky

Stovka citátů a slavných výroků dramatika a prezidenta Václava Havla, které vystihují jeho povahu a osobnost a dávají smysl i dnes. Pavel Kosatík vybral přesný počet výroků Václava Havla, které považuje z různých důvodů za charakteristické a okomentoval je v dobovém i současném kontextu.

 

Radioservis a Euromedia  vydávají CD a MP3 s názvem 100 x Václav Havel. Hlasové interpretace myšlenek a citátů dramatika Havla se ujali Ladislav Špaček a Lukáš Hlavica. Co o autorovi říci? Václav Havel byl mužem pera a slova. Dávno předtím, než ve svém prvním prezidentském proslovu oslovil občany větou „Naše země nevzkvétá“, objevil v sobě schopnost dříve a přesněji než jiní pojmenovat situaci, ve které se společnost nacházela. V šedesátých letech lidé chodili do divadel na jeho absurdní hry, ve kterých tématizoval plytkost jazyka, především toho, kterým se snažila mluvit tehdejší vláda. V sedmdesátých letech se vypracoval ve skvělého esejistu, jehož hlavním tématem byl oportunismus obyčejného člověka. V té době ho ještě doprovázela první manželka Olga Havlová a zní neuvěřitelně, když řeknu, že od její smrti uplynulo 25 let. Svou schopnost pregnantně formulovat vlastní myšlenky zužitkoval Václav Havel v listopadu 1989, kdy se pro mnohé stal vzorem. I dnes je člověkem, který zůstává mnoha lidem nejen v paměti, ale i v srdci.

 

Anna Sobotková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012