4 GENERACE: KMENTOVI, ZOUBKOVI

Olga Szymanská září 2020 2020 Kultura česky

Návštěvníci zámku ve Frýdku-Místku mají jedinečnou možnost prohlédnout si výstavu čtyř generací vynikajících umělců jedné rodiny. Připravilo ji Muzeum Beskyd se členy rodiny vystavujících. Pět místností hostí tak kolekci krásných děl Kmentů a Zoubků. Je zaměřena na tvorbu Františka Kmenta a jeho ženy Marie, jejich dcery Evy Kmentové a jejího manžela Olbrama Zoubka a také na díla jejich syna Jasana a jeho dcery Evy.

František KMENT (1895 – 1977), nejstarší člen umělecké rodiny, měl za manželku Marii, která bravurně ovládala malbu na porcelán a hedvábí. Akademický sochař Fr. Kment jakožto výtečný řemeslník ovládal všechny řezbářské techniky, které užíval při vyřezávání loutek a restaurování dřevěných plastik. Vynikal tvorbou i větších děl ve dřevě. Byl známým pedagogem, zakladatelem oddělení řezbářského na Státní odborné škole pro zpracování dřeva v Praze. Profesorem tehdejší Odborné sochařské školy v Hořicích v Podkrkonoší a Akademie výtvarných umění v Praze. Autorem návrhu pomníku T. G. Masaryka v Jevanech.

Eva KMENTOVÁ (1928 – 1980), dcera obou umělců, vystudovala řezbářství na škole svého otce. Poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze začala studovat šperk u prof. Jana Nušla, odkud přešla k prof. Josefu Wagnerovi do jeho sochařského ateliéru. Zde také poznala Olbrama Zoubka, jehož ženou se po absolutoriu stala. Autorka mnoha děl i pro veřejný prostor. Otisků a prolínání abstraktních krajin do kontur lidské figury, kreseb, koláží, papírových objektů. Jedna z předních českých sochařek druhé poloviny 20. století. Nositelka utajené ceny Jiřího Koláře.

Olbram ZOUBEK (1926 – 2017) po studiu na pražské VŠUP pobýval při své vojenské službě také ve Frýdku-Místku. Stal se autorem posmrtné masky Jana Palacha a jeho bronzového náhrobku, který dnes jako národní kulturní památku odborně udržuje Nadační fond Kmentová-Zoubek. Jako režimu nepohodlný umělec s nemožností vystavovat, restauroval  v letech 1974 až 1991 sgrafita na zámku v Litomyšli. Zoubek je tvůrcem stovek krásných soch a veřejných realizací. Největší retrospektivní výstavu měl v Jízdárně Pražského hradu na přelomu let 2013–2014.

Jasan ZOUBEK (*1956) je synem O. Zoubka a E. Kmentové. Po vícekrát opakovaných zkouškách, neúspěšných kvůli postojům rodičů, na obor scénografie Divadelní fakulty AMU v Praze pracoval ve více oborech. Silné zázemí, výtvarný cit a zkušenosti ho však vybavily pro uměleckou dráhu. Na svá díla poprvé upozornil roku 1981 na výstavě v prostorách malostranských dvorků a od té doby vystavuje pravidelně doma a v zahraničí. Kresbami a objekty z různých materiálů se dostal do povědomí veřejnosti jako originální a nezapomenutelný sochař.

Eva ZOUBKOVÁ (*1981), dcera Jasana Z. patří do čtvrté generace. Po vzoru praděda studovala řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově. Prošla více povoláními, poté několik let nabírala zkušenosti v ateliéru děda Olbrama Zoubka. Nyní spolupracuje s otcem Jasanem na realizaci jeho reliéfů. Ve vlastní tvorbě se věnuje především šperkům. Pro úplnost, syn Adam ZOUBEK (*1988) studoval propagační grafiku na Soukromé střední škole designu v Praze. Od roku 2013 začal pracovat u otce Jasana, kde bravurně zvládl opracovávání kamene. Jeho specializací je užitá grafika a ruční výroba předmětů ze žuly.

Výstavu provází obsáhlý katalog, který prezentuje všechny umělce čtyř generací Kmentů a Zoubků. Obrazová část dokumentuje vystavená díla s jejich soupisy, také množství rodinných fotografií, z nichž mnohé jsou zveřejněny poprvé. Autorkou kompletního textu v katalogu je            Polana ZOUBKOVÁ, provd. Bregantová (*1954), dcera E. Kmentové a O. Zoubka. Absolventka Filosofické fakulty UK v Praze, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Spoluautorka desítek bibliografií z oblasti výtvarného umění. S Ludmilou Vachtovou připravila monografii Evy Kmentové. Po smrti otce Olbrama Z. se stala předsedkyní správní rady zmíněné nadace.

Výstava v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku otevřena 24. září – 8. 11. 2020                                        Út, St, Pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00, Čt 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,                                                         So, Ne, Svátky 10.00 – 17.00 hodin. www.muzeumbeskyd.com

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012