JUBILEUM

Olga Szymanská srpen 2020 Kultura česky

Zdeněk Vilém KRULIKOVSKÝ                                                                                        zpěvák – pedagog – etnograf – publicista se narodil 3. srpna 1945 ve Frýdku-Místku. Působil ve sboru Smetana, v lašském národopisném souboru Ostravica a v DUO – Divadle u Ostravice. Vystudoval na Státní konzervatoři v Ostravě sólový zpěv. Již tehdy účinkoval kromě činohry a opery hlavně v operetě Státního divadla v Ostravě, kde také po studiu působil tři roky v angažmá. Na vojně byl sólistou Armádního uměleckého souboru V. Nejedlého v Praze. Od roku 1974 vytvořil za osm let v souboru Krušnohorského divadla v Teplicích řadu předních operetních rolí a zároveň dva roky působil sólově v opeře Státního divadla v Ústí nad Labem. Od sezóny 1982 byl angažován do zpěvoher a muzikálů Těšínského divadla, odkud po třech letech přešel na prkna hudební scény Státního divadla v Olomouci.

Právě zde z jeho iniciativy vzniklo v září 1987 sdružení Království Lašské k obrodě  regionu Lašska. Zdeněk V. Krulikovský byl logicky zvolen za Lašského krále. Po návratu do rodného kraje v roce 1990 začal učit sólový zpěv a hlasovou výchovu na ostravské Janáčkově konzervatoři. K osvětě Lašska založil s mladými umělci Moravskoslezskou komorní zpěvohru "Lašská divadelní společnost GIGULA", v níž stále působí jako pěvec a herec a současně jako dramaturg a režisér. Tehdejší autorské hudební představení „Bubáci z pohádkového lesa“ doznalo přes 500 (!) repríz. Roku1995 napsal libreto k opeře „Ondraš, pan Lysej hory“ s hudbou E. Schiffauera. Zpracováno jako hudební komedie s lidovými zpěvy z Lašska bylo od roku 2006 mnohokrát prezentováno. V současnosti vystupuje jako Lašský král či civilně v pořadech o osobnostech regionu, především o básnířkách Františce Pituchové, Olze Tlučkové a dalších.

 

Z. V. Krulikovský k prezentaci Lašska napsal a vydal Knížku pro každého Lacha (2006), dále Lašsko-kulturní a etnografický region Moravy a Slezska a Lašsko-český slovník (2008). Stál u zrodu kulturně-vlastivědného občasníku Lašský dostavník. Svými články, texty řádných a čestných členů Kulturně vlastivědného spolku Království lašského, o. s., od spolupracujících institucí a spolků, osobností z vlasti i ze zahraničí přináší v každém číslo škálu zajímavých aktivit, týkajících se Lašska. Kromě výšlapů po historických i současných stezkách svého království vystupuje Lašský král se svou družinou na řadě společenských a kulturních akcích regionu, dále v Praze, na Slovensku a v Polsku.

V červnu – srpnu 2017 proběhla na zámku ve Frýdku-Místku výstava ke 30. výročí trvání Království Lašského. Fotografiemi, novinovými články, dokumenty, texty z materiálů a knih Z. V. Krulikovského mapovala vznik Království Lašského, jeho historii a vývoj i dosavadní aktivity.

 

Přejme Zdeňkovi Vilému KRULIKOVSKÉMU k jubileu zdraví a co nejvíce elánu v šíření krásna a povědomí o Království LAŠSKÉM.

 

 

Olga Szymanská

(foto R.Mrocka.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012