Výzva Muzea TGM v Lánech čtenářům Českého dialogu

9 2003 Ostatní česky
obálka čísla

V březnovém čísle roku 2001 jsme v Českém dialogu zveřejnili článek s názvem "Výzva krajanům -- pomozte uskutečnit muzeum T. G. Masaryka v Lánech". Výsledkem byl příspěvek na tehdy budované muzeum od pana Střechy ze Švédska, který má takto v dnes již existujícím muzeu "svoji cihlu". Tedy obrazně. Ve skutečnosti je to určitě více cihel a především hřejivý pocit, kterým si snad někdy připomene, že někde daleko byly jeho peníze užity ku prospěchu dobré věci. Později jsme na našich stránkách informovali o otevření Muzea TGM v Lánech a dnes v sérii zpráv o stavu památníku této výjimečné osobnosti pokračujeme další výzvou.

Muzeum by rádo získalo další exponáty připomínající osobu TGM. Vlastníte nějakou památku na osobu TGM? Svěřte ji do péče nejpovolanější instituce, v níž pomůže dotvořit obraz osobnosti TGM tisícům dalších zájemců.

Vzhledem k tomu, že budova bývalého špýcharu, v níž je instituce umístěna, má čtyři podlaží a je poměrně rozlehlá, stojí pracovníci muzea před obtížným úkolem. Musí zajistit další exponáty pro rozšíření stávající expozice, která je bezesporu zajímavá, ale dosud vlastně ve svých začátcích. Protože památek, dotýkajících se přímo osoby samotného prezidenta Masaryka,u nás již asi mnoho nebude -- jsou již dílem vystaveny v jiných expozicích, vzniklých dříve, dílem v soukromých sbírkách, dílem nenávratně ztraceny, obracejí se pracovníci muzea s nadějí i ke čtenářům Českého dialogu.

Vlastníte-li vy sami nebo víte o někom, že má doma jakékoli písemnosti, předměty, knihy, fotografie, zdokumentované události úzce se vztahující k prezidentu Masarykovi, napište do Lán.

Vždyť kde jinde by měly být tyto cenné památky uloženy tak, aby nesly užitek nejen jednotlivci, ale všem těm, kdo se zajímají o významnou etapu naší historie?

Vítány jsou však i finanční příspěvky na další rozvoj expozice i na chod samotného muzea. Důvodem je neradostná situace, která je způsobena jednak absolutním vyčerpáním počátečních finančních prostředků, které shromáždila Nadace pro výstavu a provozování muzea TGM v Lánech a které byly doplněny okresem Rakovník, pod který dříve Lány patřily. V letošním roce, kdy byla provedena reforma státní samosprávy a okresy byly zrušeny, přešlo financování muzea na Středočeský kraj. Řízeno je ředitelstvím muzea TGM v Rakovníku, které se při významné příležitosti otevření své nové pobočky, již pomáhalo dobudovat, přejmenovalo celé.

V letošním rozpočtu Středočeského kraje však muzeum v Lánech -- snad pro počáteční organizační potíže, než si reforma "sedne" -- nedostalo od kraje provozní prostředky v plné výši pro nový objekt. Jak má vedení zajistit další rozvoj nedávno vzniklé instituce, která v počátcích své existence jednoznačně potřebuje stálou podporu, či jak vůbec zajistit běžný chod? Jak se na krajském úřadě na jedné straně peníze škrtí a na druhé straně vyhazují? Například tak, že novou koncepci rozvoje muzejnictví kraj nechá zpracovat za spoustu peněz externími odborníky. Ti, byť odborníci, ale neznalí konkrétní problematiky jednotlivých muzeí, stejně musí žádat o pomoc jejich ředitele, kteří by koncepci z titulu své profese a zkušeností klidně zpracovali sami. Takto ji odborníkům zdarma předpřipraví a ti dostanou dobře zaplaceno. A v Lánech -- a určitě i jinde -- pak prostředky chybí. Budou-li příští rok, to zatím nikdo neví...

Proto můžete-li, pomozte.

Kontaktní adresa:

Muzeum T. G. M. Rakovník, Vysoká 95, 269 01 Rakovník

tel.: 313 51 62 26, fax: 313 51 62 30, e-mail: muzeum.tgm@telecom.cz

Číslo konta, kam je možné zaslat příspěvek:

KB Rakovník, 2433-221/0100

Další informace o vzniku muzea a o expozici najdete na internetových stránkách www.muzeumtgm.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012