MČK - Představujeme členy MČK, spolupracovníky redakce a příznivce: Lady Milena Grenfell-Baines

9 2003 MČK česky
obálka čísla

Je pravděpodobně jedinou českou ženou v naší historii, která se "honosí" titulem Lady. Uvozovky jsou zde však namístě, protože hned, když jsem se s ní při udílení Ceny Gratias Agit v roce 1999 seznámila, požádala mě, abych jí říkala prostě Mileno.

Předplatila si Český dialog a nabídla, že nám bude dělat dobrovolnou zástupkyni pro Velkou Británii. Od té doby se vídáme při různých příležitostech a já mohu jen doplnit následující úřední výčet jejích aktivit poznámkou, že zdaleka není úplný. Takový by vydal na knihu. Jako zajímavost musím dodat, že je to právě ona, kdo zařídil, aby se české remosky staly už předloni v Británii hitem, že napsala anglicky českou kuchařku a že je to žena velmi milá, usměvavá, s neutuchajícími nápady a pozitivní energií. Jsem ráda, že ji znám a že ji zde mohu představit.

(Je také autorkou článku Tours for Music)

Narodila se 11. listopadu 1929 v Praze.

V roce 1939 opustila Československo jako jedno z posledních židovských dětí zachráněných před nacistickou genocidou. (Odchod 644 židovských dětí do exilu ve Velké Británii zorganizoval Nicholas Winton,

(od roku 1991 čestný občan Prahy, od roku 1998 nositel Řádu T. G. M, letos ho královna jmenovala rytířem.)

Ačkoliv paní Milena vyrůstala odtržena od své vlasti, její láska k rodné zemi, české kultuře, jazyku, historii a národu se tím nezměnila, naopak, upevnila a rostla. V Británii navštěvovala Československou státní střední školu. Poté absolvovala nástavbu a stala se dětskou sestrou. V letech 1950-52 pracovala ve Francii. V roce 1954 se vdala za architekta jménem George Grenfell-Baines, jehož profesionální zdatnost ocenila královna tím, že mu udělila šlechtický titul.

Od roku 1959 začala znovu navštěvovat Československo, své spolužáky a přátele.

V letech 1965-69 pracovala jako tlumočnice pro Londýnskou obchodní komoru během výstav pořádaných v Praze. Sponzorovala a organizovala řadu návštěv českých architektů do severní Anglie. V době, kdy Libor Pešek dirigoval Královskou liverpoolskou filharmonii, byla členkou správní rady tohoto orchestru. Do naší země přivezla Merseyside Youth Orchestra. Vystupovali v Praze, Mariánských Lázních a Karlových Varech.

Lady Grenfell -- Baines nadšeně pomáhá prohloubit zájem britských občanů o českou zemi, náš národ, kulturu, sport a ekonomiku. Během dlouholetého působení ve vedení Royal Liverpool Philharmonic Orchestra (RLPO) cílevědomě podporovala české umělce, uvádění českého repertoáru a aktivně přispěla k vynikajícím úspěchům RLPO při jejich vystoupeních v české republice.

Svými početnými kontakty ve světě obchodu pomáhá studentům a účinkujícím z České republiky získat sponzory v Británii. Je také patronkou nově vytvořené Nadace Emy Destinnové. Postarala se o finanční zajištění zahajovacího koncertu této nadace v Londýně. Lady Grenfell -- Baines dlouhodobě působila v rámci Preston Twinning, komise při vyhledávání spřátelených míst v české republice, a úzce spolupracovala s Halton College při organizování jejich každoročních výměnných pobytů českých a britských studentů hotelových škol.

Od roku 1998 je předsedkyní nejvýznamnějšího a nejpočetnějšího krajanského sdružení ve Spojeném království: British-Czech-Slovak Association.

(Z materiálu MZV)odtextb

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012