Senátoři zavítali do České školy Madrid

prosinec 2019 Naši ve světě česky

 

Členové Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí vycestovali do Španělska. Na své cestě zavítali do České školy Madrid, která působí od února 2019 v prostorách prestižního moderního a inovátorského vzdělávacího střediska Colegia Amanecer. Díky této spolupráci může česká škola pracovat ve stabilním a komplexně vybaveném prostředí. Kromě vzdělávání nabízí svým žákům a studentům širokou paletu dalších aktivit, čímž prohlubuje jejich zájem o český jazyk a kulturu.

 

Česká škola Madrid (ČŠM) přivítala ve čtvrtek 5. prosince 2019 v odpoledních hodinách neobyčejně vzácnou návštěvu. V doprovodu pana velvyslance Ivana Jančárka a Imricha Klimenta, v jehož gesci je na madridském velvyslanectví krom jiného oblast vzdělávání a péče o krajany, navštívili prostory Colegia Amanecer – prestižní vzdělávací instituce, která je aktuálním působištěm ČŠM – čelní představitelé horní komory Parlamentu ČR. Delegaci Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí tvořili její předseda Tomáš Czernin a dva místopředsedové Senátu, pánové Jiří Oberfalzer a Milan Štěch. Zcela mimořádné setkání podpořila přítomnost zástupce Colegia Amanecer, pana Josua Péreze Muela, který jako hostitel návštěvu doprovázel při prohlídce těchto moderně vybavených prostor. Jménem České školy se návštěvě věnovala předsedkyně asociace Elena Bartošová spolu s místopředsedkyní Alenou Válkovou, setkání se zúčastnili i zástupci z řad pedagogického sboru, vybraní stážisté programu Erasmus+ a děti – žáci.

Senátoři se živě zajímali o podmínky, v nichž škola působí, prohlédli si knihovnu a učebny, kde probíhá pravidelná výuka. Se zájmem sledovali informace o progresivním rozvoji ČŠM, o pestrém programu, který pro své členy, žáky a studenty realizační tým kromě výuky připravuje, a ocenili obětavost a nasazení, které jsou na dobrovolnické bázi propagaci českého jazyka a kultury věnovány. „Doplňkové aktivity pro předškolní děti vznikly s myšlenkou podpory bilingvní výchovy a prevence. V ČŠM jsme si vědomi, že minoritní jazyk je třeba rozvíjet od velmi raného věku, a proto se snažíme rozvíjet naši nabídku a nové aktivity, které jejich návštěvníkům umožňují být v častějším kontaktu s českým jazykem a vtáhnou rodiče do dění výhradně českého prostředí školy,“ řekla ředitelka školy Elena Bartošová. Kromě prezentace dosavadních úspěchů věnovali političtí představitelé České republiky pozornost i starostem, s nimiž se česká vzdělávací instituce potýká. V družném hovoru byly dotčeny nejen otázky potenciálního zlepšení zázemí České školy a podpory vzdělávání, ale i další záležitosti týkající se krajanů v Madridu a okolí. Nezbývá než za tuto návštěvu poděkovat. Doufejme, že se podaří diskutovaná tíživá témata a třeba i naznačené představy dalšího rozvoje ČŠM posunout i v reálném praktickém životě tak, aby byly v dohledné době zcela zřejmé i plody tohoto setkání.

Česká škola Madrid je krajanský spolek – nezisková organizace, která byla založena v květnu 2012. Je zaměřena především na vzdělávání nejmladší generace v rámci krajanských projektů nesených potřebou uchovat český jazyk u mladé generace Čechů žijících v zahraničí, ale svou komplexně pojatou činnost rozvíjí i při výuce dospělých studentů. Ve své rozmanité programové nabídce ČŠM pamatuje i na slavení českých svátků, oživování a pěstování tradic, ale třeba i na přednáškovou činnost pro rodiče, poradenství v oblasti logopedie či bilingvismu apod. Poskytuje pravidelná setkávání českých a vícejazyčných rodin žijících v Madridu nebo v okolí Madridu (Comunidad Madrid). Nabízí výhradně česky mluvící prostředí a podpůrný program pro děti předškolního věku, výuku českého jazyka a reálií v zahraničí podle Rámcového programu MŠMT ČR pro školní děti. Spolupracuje na vydávání dětského časopisu Krajánek.

Kontakt:

Mgr. Elena Bartošová – předsedkyně krajanského spolku ČŠM

Email: escuelachecademadrid@gmail.com

Telefon: + 34 645 399 383

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012