Robotika hýbe českým školstvím nejen v Česku

červen 2019 Naši ve světě

Českou školu Madrid navštívil robot Pepper, kterého děti naučily česky, on s nimi na oplátku tančil.

Česká škola Madrid oslavila Mezinárodní den dětí naučnými i sportovnímihrami. Celá akce se konala během dopoledne 2. 6. 2019, přičemž byla věnována žákům české školy a jejich kamarádům. Tématem letošního ročníku dětského dne bylo propojení pokroku techniky a jeho dopadu na životní prostředí. Děti tak v průběhu dopoledne plnily úkoly týkající se recyklace, vesmíru a robotiky. V parku před školou na ně čekala Sluneční soustava, třídění odpadu nebo lovení plastu z oceánu. Po splnění osmi venkovních aktivit se i s rodiči přesunuli do školní třídy, kde si mohli vytvořit vlastního robota z recyklovaného materiálu. Největší odměnoupro děti bylo setkání s robotem Pepper, se kterým si mohly povídat i tancovat.

Roboty Pepper a NAO zprostředkoval České škole Madrid Alejandro Villar Valor, kterému škola vděčí za velký podíl na úspěchu celé akce, pracovník MSL robotics. SML robotics je úspěšná španělská firma zabývající se programováním robotů na světové úrovni. Jejich robot Pepper je jeden z nejpokrokovějších robotů a jeho přítomnost na akcích je jedinečným a pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem.

Za úspěch akce česká škola vděčí také Colegio Amanecer, které poskytlo vhodný prostor pro robota a jeho doprovod. Všichni zúčastnění, rodiče i děti, odcházeli s nadšením a spokojenými úsměvy na tváři díky aktivně strávenému dopoledni v česky mluvícím prostředí.

 

Za tým České školy Madrid Kristýna Jonová

Pokud uvažujete o technologickém oživení Vaši slavnosti/ firemní akce, více informací najdete na: www.mslrobotics.es

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012