Nejistý zítřek Památníku Karla Čapka

květen 2019 Aktuality česky

V roce 1935 přenechal správce panství Colloredo-Mansfeldů Václav Palivec nemovitost na Strži poblíž Staré Huti u Dobříše Karlu Čapkovi. Byl to dárek k svatbě Čapka s Olgou Schenflugovou a to do doživotního užívání. Karel Čapek se hned pustil do práce. Zrenovoval empírový dům a vybudoval krásnou zahradu. Kromě bratrů Karla a JosefaČapků, tam samozřejmě měla svůj prostor nejen Olga Schenflugová, ale i jejich přítel novinář Ferdinand Peroutka. Všichni zmínění tu mají moc hezky upravené pokojíky s mnoha památkami. V přízemí je v zimní zahradě (v létě otevřené) i prostor pro koncerty či přednášky.

Čapkovi vytvořili i zajímavou naučnou stezkou vedoucí zalesněným okolím . Památník vítal v minulosti i v současnosti řadu osobností české kultury. V tomto záměru pokračovala i poslední ředitelka památníku Kristina Váňová, která památníkem doslova žila. Vedly sem cesty návštěvn íků, kteří se chtěli seznámit blíže s Čapkovým dílem a to z domova i ze zahraničí.

Bohužel, v poslední době vzbudila nevoli občanů zpráva, že do funce ředitelky byla zvolena snacha radního Seidla, která „se o Čapkovi učila ve škole“.

Uveřejňujeme Otevřený dopis Společn osti Ferdinanda Peroutky:

Libuše Koubská

Cena Ferdinanda Peroutky

Dnes jsme poslali otevřený dopis paní hejtmance Pokorné-Jermanové, požadující zveřejnění koncepce, se kterou nová ředitelka památníku Karla Čapka ve Strži zvítězila. Rádi bychom věděli, kam se hodlá ve své vizi ubírat. Věříme, že nám paní hejtmanka ráda a bez otálení vyhoví.

V Praze 13. května 2019

Věc: Otevřený dopis Společnosti Ferdinanda Peroutky ve věci budoucnosti a rozvoje Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříši

Vážená paní hejtmanko,

se znepokojením jsme v médiích zaregistrovali informace o výsledku výběrového řízení provedeného odborem kultury Středočeského kraje na pozici ředitele/ředitelky památníku Karla Čapka ve Strži ve Staré Huti u Dobříše.

Dlouhodobě jsme sledovali práci dnes již bývalé ředitelky Památníku Karla Čapka Kristiny Váňové a nikdy jsme ke spolupráci s ní nebo s Památníkem jako takovým neměli nejmenších připomínek. Proto nás udivilo jmenování nové ředitelky Mgr. Alice Seidlové, která není jednak v oblasti čapkovské, literárně-historické či aspoň muzejnické nijak etablovaná, navíc se po svém jmenování i do médií vyjádřila, že Čapkovo dílo zná pouze ze školy: “Ve škole jsem se ho (Čapka) taky učila. Jako studenti jsme navštívili tento památník.”

Považujeme za podstatné, aby ředitel takové instituce jevil o dílo osobností představovaných v Památníku Karla Čapka zásadnější zájem, než jak činí paní Seidlová. Ostatně podle kritérií výběrového řízení na uvedený post měl uchazeč o funkci ředitele předložit projekt, který by sledoval nejen provozní, personální a ekonomické parametry, ale měl nabídnout vizi po stránce muzejnické, památkové, vzdělávací a také mezinárodní spolupráce.

Celá věc v nás budí rozpaky ale nejen nešťastnými mediálními výstupy Mgr. Alice Seidlové (případně jejího tchána prof. Zdeňka Seidla, který je Vaším radním za ČSSD pro školství, pro svou snachu na zasedání krajského zastupitelstva hlasoval a pro média následně věc bagatelizoval slovy: “Ani nevím, že jsem tam hlasoval. Je to málo významná věc.”). Znepokojeni jsme rovněž faktem, že Památník Karla Čapka pod vedením nové ředitelky již fakticky ukončil či ukončuje spolupráci s lidmi, kteří jej v devadesátých letech zachránili a nadále jej rozvíjeli.

Stejně tak nám leží na mysli skutečnost, že právě v tomto Památníku se nachází jediná expozice připomínající dílo a život Ferdinanda Peroutky. Společnost Ferdinanda Peroutky udílí nejen novinářskou cenu nesoucí jeho jméno, ale také dbá o uchování jeho odkazu. Právě v tomto ohledu jsme vždy s paní Váňovou a potažmo Památníkem Karla Čapka spolupracovali a poskytovali mu nejen podporu, ale také například předměty z pozůstalosti nebo cenné archiválie.

Právě proto bychom rádi věděli, jakou rozvojovou koncepci nová ředitelka Památníku Karla Čapka připravila a jaké má s touto expozicí plány. Vzhledem k tomu, že tuto koncepci musela předložit jako podklad pro výběrové řízení, žádáme o její zveřejnění Vás jako představitelku Středočeského kraje. Jmenovité složení výběrové komise odboru kultury by pak jistě zajímalo nejen nás, ale i kulturní veřejnost, a proto Vás rovněž žádáme o jeho zveřejnění.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte a příslušnou vizi pro budoucnost Památníku Karla Čapka zveřejníte na stránkách Středočeského kraje, kde bude veřejně k nahlédnutí. Je to podle nás jediná možnost, jak uklidnit všechny nejistoty ohledně budoucnosti Památníku Karla Čapka na Strži a jeho expozic.

S přáním všeho dobrého členové Společnosti Ferdinanda Peroutky, z.s.

Martin Groman Terezie Kaslová Petr Pithart Libuše Koubská Vladimír Bako Jiří Kánský Veronika Bednářová Jan Bednář Jindřich Šídlo Jan Dražan Jaroslava Vorlová

Na vědomí: Mgr. Karel Horčička MPA - radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Jan Hamáček - vicepremiér a předseda ČSSD

https://ferdinandperoutka.cz/otevreny-dopis-hejtmance-jaro…/

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012