MILAN LANGER TRANSFORMER

Olga Szymanská březen 2019 Kultura česky

ART DIVISION TEAM VICTORY NOX

Galerie moderního umění v Hradci Králové připravila výstavu k poctě 75. výročí narození MILANA LANGERA. Odhaluje šíři a hloubku tvorby. Díky kurátorkám A. Benešové a M. Vítkové představuje osobnost, která svým konceptuálním uměním, poezií a filozofií překročila hranice výtvarných žánrů a tím dodala své tvorbě nadčasovost.

 

Umělec

Milan Langer (1944-2017) se narodil v Brandýse nad Orlicí. Zúčastňoval se akcí alternativního uskupení zv. P.A.J.Z.L. (zkratka slov: P.ivo a j.iné z.ákladní l.ihoviny, později P.raví a j.ediní z.astánci l.idu). Od roku 1975 žil především v Hradci Králové. Langer jako mnozí umělci, jejichž vrchol tvůrčích let spadal do normalizace, rezignoval na výstavy v oficiálních galeriích. Výtvarnými i hudebními prezentacemi při tajných alternativních akcích rozvíjel svůj svobodný vizuální, na pravidlech nezávislý projev. Jeho jedinečné výlohy obchodního domu Don v Hradci Králové mu umožňovaly uplatnit vlastní výtvarný názor i popart v reklamě. „Milanovy výlohy v Donu byl jeden z mála světlejch bodů v temně bolševickým Hradci,“ uvedl K. Cypro, bývalý baskytarista hardcor skupiny Meat House Chicago I.R.A..

 

Právě pro tuto skupinu se umělec, byť o generaci starší, stal v 90. letech důležitý stejně jako například Warhol pro Velvet Underground. Kromě výtvarné koncepce k prezentaci a obalům desek Langer psal skupině originální písňové texty. Již předtím výtvarně spolupracoval s hradeckou hudební legendou Piráti. „Mezi svou generací byl... úkazem tím, jak žil, mluvil, nerespektoval pravidla a tvořil,“ řekl za Piráty S. Hamaďák. Byl frontmanem i vlastního hudebního kultovního projektu MAO. „Asi tomu dnes už neporozumíte, vy současníci z jiných časů – ale tohle mě tenkrát tvarovalo,“ vzpomínal na setkání s MAO básník J. Typlt.

 

Roku 2011 vydalo nakladatelství Druhé město Langerovu knihu Red Crab Migration. Prokazuje, že pro autora jsou jeho básnické texty důležité stejně jako jejich výtvarná a grafická podoba. "Langerova poezie je prodloužením malby. Typografické členění textu plní funkci rytmickou a grafickou, rozrušuje instituci řeči. ...Básně jsou objektem v objektu, či spíše četnými možnými objekty, prostory, osobami a odkazy." říká k autorově poetické tvorbě M.Tošner. Při osobním setkání s Milanem L. bylo dobré být ve střehu: dokázal doslova pohladit i drapnout za vlasy, slovně chválit i poslat někam. Tím však jen zdůrazňoval, že to, co říká, myslí opravdově a upřímně. „Kdo měl oči a mysl otevřenou, tak se od Milana hodně dozvěděl a naučil“, řekl historik umění a výtvarník P. Staněk, který o autorovi napsal diplomovou práci.

 

Výtvarně vycházel Langer z pop artu, kterému vtiskl vlastní rukopis. Hlavním znakem jeho děl byla tvorba ze šablon a sítotisku, jež začal užívat po příchodu do Hradce Králové. Později to byl pohyblivý obraz a scénické performance, především na vernisážích svých a jiných umělců, a to s přesahem do vizuální a hudební složky. Začínal poezií a vizuální poezií. Po vůbec první výstavě ve foyeru divadla v Kolíně roku 1976 měl v roce 1986 výstavu v legendárním Junior klubu Na Chmelnici v Praze. Přítel P. Staněk připomíná rok 1994, kdy Milan Langer vystavoval společně s pop artovým umělcem Sirem Peterem Blakem, který výtvarně vytvořil více alb slavných Beatles. "Ten, když viděl Milanovu tvorbu, tak na ni obdivně koukal s otevřenými ústy.“ Výstavu připravil Jan Kříž, pro nějž byl Langer význačným českým umělcem, který propojil středoevropský pop art s původním pop artem britským. Na společných výstavách se Milan L. prezentoval v Česku a v zahraničí, v 90. letech v putovním Minisalonu v USA, Belgii, Francii, Indonésii.

 

Výstava

V hradecké Galerii moderního umění se setkáme s tvorbou Milana Langera od performancí z konce let šedesátých přes obrazové seriály, vizuální básně a akce až k videofilmu Afterlife z listopadu 2017. Konkrétně s plátny zmíněné první významné Langerovy výstavy v Kolíně – sérií Prostor pro komunikaci. S pracemi 80. let především z výstavy v Junior Klubu Na Chmelnici – sérií Jak vařit delikátní čaj, vystavené poprvé na Vš. kolejích v Hradci Králové 1981. S díly ze společné výstavy se Sirem Blakem v Křížové chodbě Karolina v Praze. Nechybí nejrozměrnější obrazová instalace Desant skotského dudáka, sestavena z 18 pláten. Kultovní fotoplátna Art Faktor, Tak pravil Zarathustra, obrazové série Imanentní soukromá apokalypsa či Bad Boys. Digitální tisky The Merciful Brother, jazzové a divadelní plakáty. A dvě série Transformer a Velké sklo dedikované Marcelu Duchampovi ze závěru umělcovy tvorby. Vše doplňují kolážované kresby, jež teoretik J. Valoch nazval ilustrovanými básněmi: jsou reakcí na současné události a tvoří i součást objektu skleněného boxu.  Na výstavě je ve vitríně prezentován rozsáhlý soubor Langerových básní REZERVÉ. Dobové fotografie připomínají Langerovy výlohy, koncipované s kolegy, které jako scénické instalace byly očekávanou výtvarnou událostí v Hradci Králové a předvojem současných alternativních výstav ve vitrínách a výlohách.

J. Kříž oceňuje Langerův intelektuální koncept, který zahrnuje hru a zároveň kritické myšlení. Na vernisáži řekl, že dnes M. Langer patří k nejvýznačnějším umělcům post post modernismu.

 

Expozice zároveň ukazuje, že Langer měl a má stále vliv na nejen hradeckou vizuální a hudební scénu: vždy se obklopoval mladými autory, s nimiž často pracoval v rámci kolektivního autorství. V konci 90. let se určité společenství stalo volnou platformou zvanou Art Division Team Victory Nox. Jejich akce, performance a koncerty připravoval s M. Langerem skladatel a hudebník P. Vyšohlíd, grafik J. M. Pavlíček, street artista J. Schejbal, experimentální filmař M. Kindernay, fotograf P. Sůva, kulturní antropolog M. Tošner a mnozí další.

I proto výstava představuje současně ART DIVISON TEAM tvorbou blízkých přátel i spolupracovníků Milana, z nichž mnozí vystavují samostatně, další jsou překvapením. Fotografie z Langerových akcí 70. a 80. let zde vystavuje fotograf Z. Merta, dále M. Podhrázský či P. Sůva. Volnou tvorbu R. Pavlíček, J. M. Pavlíček, J. Schejbal, J. Pražan, P. Doskočil a M. Hozová. Samotná výstava byla zahájena performancí této skupiny s hudbou P. Vyšohlída, kde zněl hlas samého umělce.

Bohatý doprovodný program zahrnuje výtvarné dílny, komentované prohlídky, performance, koncerty s hosty.

K výstavě, jejímž předvojem byla kolekce děl autora v Orlickém muzeu a galerii v Rychnově nad Kněžnou, vyjde obsáhlá monografie o životě a tvorbě Milan Langera.

S ní navíc autorova kniha básní REZERVÉ /1000 stran básní, 11 ilustrací, vázáno v červené kůži, se sítotiskovou vložkou jako prémií, pro zájemce tištěno v laminu s koženým hřbetem.

Výstava v Galerii výtvarného umění v Hradci Králové otevřena do 26. května 2019.

Více www.galeriehk.cz

Další připravovaná výstava v Rychnově nad Kněžnou se bude věnovat speciálně performancím Milana Langera ve Východočeském kraji.

 

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012