Potíže s naší historií ...

březen 2019 Ohlasy a názory česky

Potíže s naší historií přetrvávají, ale snad se díky mladým blýská na lepší časy – i ty minulé?

ČT 12.2.2019: FOCUS Václava Moravce na téma „Potíže s naší historií“

Kdo vlastní minulost, ten vlastní i budoucnost. Jak zacházíme s dějinami naší země? Které historické události nejvíc utrpěly pokřiveným výkladem? A kdo má právo hodnotit historii?  Besedovali historik Oldřich Tůma, politoložka Adéla Gjuričová, ředitel Národního muzea Michal Lukeš, publicista Pavel Kosatík a režisér Jiří Strach. Byla to opatrná diskuse, ale pozitivní posun ve vztahu k naší minulosti, přiznat si pravdu, byl zřejmý. Nicméně k debatě o naší minulosti -Stoleté oslavy, aneb odkaz „Palackého mozku“ dvěma pohrobkům ČSR stále živý – měla tato debata hodně daleko. ČT ji bohužel nepřenášela…

Doporučuji vystoupení mladého studenta od 1:42:15 hod. Vskutku svěží vítr svobodného, nezávislého člověka, který sklidil zasloužený potlesk. Takové debaty jsou třeba, hlavně zapojením obecenstva, které nemá být jen moderátorem vyzýváno k otázkám, ale měli by je klást studentům především panelisté sami. Potom teprve je to zajímává, živá diskuse a ne pouhá sebepresentace panelistů, jejich názorů, bez skutečných názorových střetů, které jsou kořením každé skutečné debaty a která má podstatně jiný výstup a dopad.

Jako panelista bych položil studentům otázku: Jsou Češi národ? Pokud ano, co jsou potom Moravané, Slezané, Němci, Romové a další? Podřadní Češi? Nikoliv, jsou to etnika, která dohromady po staletí tvořila národ Bohemianů různého etnického původu. Každé etnikum přispívalo tím nejlepším a společně se tlumilo to horší.

Jen připomenu např.: největší Čech Karel IV., otec vlasti, měl za otce francouzského Němce, u popravených  27 „českých“ pánů - u dvou třetin z nich - kolovala v jejich žilách i německá krev. Z řad českých Němců pocházelo 10 nositelů Nobelovy ceny, naučili nás práci, hudbě, řemeslům. Stavitel Katedrály sv. Víta Petr Parléř se jmenoval Petr Parler. Čeští Němci tvrdou prací učinili z původní džungle kvetoucí Sudety, jak hospodářsky, tak kulturně. Všichni byli hrdí Bohemianové.

„Odměnili“ jsme se jim barbarským vyhnáním, okradením o vše, kdy jich při násilném odsunu zahynulo 270.000. Přitom u nás válka nebyla, na rozdíl od Francie, kde si hlasováním své Němce ponechali. Dnes je Alsasko-Lotrinsko kvetoucí symbiózou francouzské a německé kultury, zatímco do našich Sudet se navrátila džungle…

Chceme-li patřit mezi vyspělé, kulturní národy, musíme se napřed vypořádat se svoji minulostí, včetně komunistické, tak jako to dokázali Němci se svoji nacistickou minulostí. Je smutné, že naši studenti vědí o zločinech nacismu, i díky takřka dennodenním pořadům ČT, mnohem více, než o zločinech komunismu, které jsou relativizovány, nebo vysílány pozdě večer či v jiných méně sledovaných vysílacích časech.

Jan Šinágl, 13.2.2019

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012