TRANSFORMACE GEOMETRIE

únor 2019 Kultura česky

Sbírky Siegfrieda Grauwinkela Berlin a Miroslava Velfla Praha

 

Výstavní projekt Galerie havního města Prahy představuje ze dvou významných soukromých sbírek díla českých a zahraničních umělců, vycházejících z konceptu geometrie a struktury.

Ukazuje poprvé vzájemný dialog dvou sběratelů téhož tématu v takovém rozsahu. A to ztvárněním jednoduchých geometrických prvků a struktur v obrazech, objektech, kresbách a grafikách. Vzbuzují sice dojem neosobního uměleckého přístupu, ale ve skutečnosti jsou vytvářeny složitě a soustředěně při systematickém uvažování svých originálních autorů-tvůrců.

Proto díky úsilí obou sběratelů, kteří shromáždili opravdu vzácné kolekce poválečného geometricko-konstruktivního umění, je možné nyní výstavním projektem Tranformace geometrie představit umělce v širokém záběru.

 

Na výstavě jsou zastoupení obrazy, plastikami, objekty a kresbami Horst Bartnig, Max Bill, Max Cole, Piero Dorazio, Rita Ernst, Gunter Forg, Gunter Fruhtung, Johannes Gecceli, Camille Graeser, Milan Grygar, Kuno Gonschior, Marcia Hafif, Callum Innes, Imi Knoebel, Radoslav Kratina, František Kyncl,  Karel Malich, Kennet Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Jan van Munster, Kenneth Noland, Elizabeth Sonneck, Zdeněk Sýkora, Gunther Uecker,, Rudolf Valenta, Victor Vasarely  tendencía řada dalších. Jejich umělecká tvorba plyne z rozvíjení dynamiky jakožto pohybu barvy a prostoru. Jde zde o vztahy mezi různými strukturálními úrovněmi, kdy se skrze proměnlivost a energii jejich vnímání a chápání koncentruje do našeho povědomí.

 

Prostor výstavních sálů galerie umožnil pořadatelům vytvořit čtyři centrální soubory uměleckých děl, a to vždy s hlavním určujícím prvkem. První sál se zaměřuje na koncet matematicko estetický v tvorbě Z. Sýkory. M. Mohra, K. Marina, H. Bartniga a dalších. Druhý představuje strukturálně estetické pojetí u P. Dorazia, G. Fruhtrunga, K. Gonschiora. D. Maurer, V. Kokolii, M. Coleho a dalších. Tema barvy v malbě a její zásadnosti je tématem třetího sálu, kde jsou vystavena díla J. Gecceli, M. Hafif, I. Knoebel, R. Ernst, G. Forg, C. Innes a jiných. Čtvrtý prostor ukazuje postupnou proměnu racionální obrazové metody do konceptuální polohy v pracech C. Graesera, F. Morelleta, M. Grygara a F. Kyncla. V postranních komorních prostorách jsou díla, jež si vzhledem ke svému charakteru vyžádaly speciální řešení: objekty K. Malicha R. Kratiny, R. Valenty, B. Veneta, A. Luthera a J. van Munstera.

 

Galerie hlavního města Prahy, která se systematicky zabývá prezentací významných témat z oblasti německého výtvraného umění, uspořádala v minulosti řadu zdařilých projektů, propojujících český a německý umělecký prostor. Současná výstava na tyto snahy navazuje a zároveň je jedinečnou příležitostí seznámit českou veřejnost s mimořádnými umělckými díly ze sbírky německé a české různých. Sbírek, které prostřednictvím významných výtvarných osobností ukazují rozmanité pojetí abstraktního, především geometrického konstruktivního umění snad ve všech jeho proměnách.

 

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012