Z Frýdku do celého světa

Olga Szymanská prosinec 2018 Kultura česky

Příběhy rodu Landsbergerů

 

To je název výstavy Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, připravené ve spolupráci s Filozofockou fakultou Ostravské univerzity u příležitosti 50. výročí skonu významného historika starověku a asyriologa Benno Landsbergera (1890–1968).

 

Adolf Landsberger se narodil v rodině západohaličského židovského obchodníka Philippa Landsbergera, který se na počátku čtyřicátých let 19.století přistěhoval do Koloredova-části Frýdku (slezský Frýdek a moravský Místek byly tehdy dva rozvíjející se městské celky). Po krátké době se začal Philipp věnovat textilní výrobě. Roku 1864 převedl podnik na syna Adolfa, pod jehož vedením se firma velmi rychle rozvíjela. Ten v průběhu let sedmdesátých zakoupil několik objektů ve Frýdku a přizpůsobil je potřebám textilního průmyslu. Roku 1888 jeho továrny zaměstnávaly na osm set osob a firma dobře prosperovala.

Výstava - pod názvem z nadpisu článku mapuje osudy jednotlivých členů rodiny Landsbergerů, kteří významně ovlivnili vývoj a podobu dnešního Frýdku-Místku (obě části jsou od roku 1943 spojeny v tzv dvoj-městí, oficiální název obou částí s pomlčkou byl ustaven od 1949). Rod Landsbergerů ovlivnil dějiny města po stránce hospodářské, kulturní a společenské. Osud mnohých členů byl zpečetěn v koncentračních táborech, či je po včasném odchodu z českého území přivedl do různých koutů světa, například Izraele, Irska, Holandska, USA, Palestiny.

Na zahájení výstavy byla přítomna právě paní Saša Meyer (Holandsko), která zapůjčila mnohé předměty, z nichž se po skončení výstavy některé stanou darováním součástí sbírek muzea. Za českou stranu byla přítomna z Místku paní Eva Kučerová-Landsbergerová a dnes již ve vzpomínkách mnohých její bratr fotograf Ota Landsberger, který zemřel nedávno. Také členové rodiny z Brna.

Rod Landsbergerů přibližují obrazy, fotografie, výšivky a módní doplňky, písemnosti a mapy, rodinný nábytek, předměty, s popisy jednotlivých generací a rodokmenu i s  výčtem členů rodin, odvezených do koncentračních táborů. Návštěvníci si tak mohou udělat představu o pohnutých osudech tohoto významného rodu a jeho přínosu pro českou historii.

 

Výstava Z FRÝDKU AŽ NA KONEC SVĚTA je v Muzeum ve Frýdku-Místku otevřena do 13. ledna 2019.

 

Popiska k fotografii: Marianne a Adolf Landsbergerovi (Frýdek, 1905)

 

 

Olga Szymanská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012