Z Frýdku do celého světa

Olga Szymanská prosinec 2018 2018 Kultura česky

Příběhy rodu Landsbergerů

 

To je název výstavy Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, připravené ve spolupráci s Filozofockou fakultou Ostravské univerzity u příležitosti 50. výročí skonu významného historika starověku a asyriologa Benno Landsbergera (1890–1968).

 

PŮVOD - ROZVOJ

Adolf Landsberger se narodil v rodině západohaličského židovského obchodníka Philippa Landsbergera, který se na počátku čtyřicátých let 19.století přistěhoval do Koloredova-části Frýdku (slezský Frýdek a moravský Místek byly tehdy dva rozvíjející se městské celky). Po krátké době se začal Philipp věnovat textilní výrobě. Roku 1864 převedl podnik na syna Adolfa, pod jehož vedením se firma velmi rychle rozvíjela. Ten v průběhu let sedmdesátých zakoupil několik objektů ve Frýdku a přizpůsobil je potřebám textilního průmyslu. Roku 1888 jeho továrny zaměstnávaly na osm set osob a firma dobře prosperovala.

 

LANGSBERGEROVA PŘÁDELNA

Novou moderní dvojpodlažní budovu nechal vystavět Adolf v roce 1892 u křižovatky současné ulice Nádražní a Těšínské (v části historicky nazývané Podhury). Tím celý textilní výrobní cyklus zkompletoval. V roce 1894 přádelna vyhořela. Při opravě bylo dostavěno třetí patro, čímž objekt dostal současnou podobu. V období konjunktury zaměstnávala firma na 1700 dělníků. Na počátku třicátých let 20. století dokázala (s pobočnými přádelnami) vyrobit ročně 43.000 vřeten, zpracovat na 16.000 q bavlny.

Po vypuknutí 2. světové války byla firma arizována a veškerý majetek Landsbergerů zabaven. Po osvobození Československa byly tyto provozy ve Frýdku a v Místku sjednoceny pod správu n.p. Slezan. V areálu se nacházel vedle výrobních hal zoopark (1960-1976), zrušený v šedesátých letech 20. století, a vila rodiny Landsbergerů. Po roce 1989 byl podnik privatizací změněn na Slezan a.s. Na záchraně historických textilních budov ve Frýdku-Místku tento vlastník spolupracuje s městem (podmínky si strany dohodly v memorandu). Věřme, že podobně ta bude se zooparkem.

 

OSOBNOST - ODBORNOST

Jako jedna z nejvýznamnějších postav ve Frýdku zasedal Adolf Landsberger od roku 1898 v městské radě. Záhy se mu dostalo mnohem větší pocty: roku 1903 mu byl udělen Řád železné koruny III. třídy. Roku 1912 byl z rozhodnutí císaře Františka Josefa I. nobilitován a následujícího roku mu byl udělen predikát von Freideck. Hospodářská krize postihla frýdecké a místecké textilky dosti významně. Adolf Landsberger v důsledku hospodářské tísně spáchal sebevraždu. Roku 1914 byl po úmrtí pochován na židovském hřbitově ve Frýdku do rodinné hrobky, jejímž autorem nebyl nikdo jiný nežli velký architekt Jan Kotěra.

Potomek Benno Landsberger byl významným odborníkem na asyrologii a chetitologii. Působil na univerzitách v Lipsku, Ankaře a Chicagu. V části Místek žije a tvoří Eva Kučerová-Landsbergrová, významná umělkyně v oblasti smaltu. Její bratr význačný fotograf Ota Landsberger bohužel dnes již nežije.

 

VÝSTAVA - VÝZNAM

Výstava - pod názvem z nadpisu článku mapuje osudy jednotlivých členů rodiny Landsbergerů, kteří významně ovlivnili vývoj a podobu dnešního Frýdku-Místku (obě části jsou od roku 1943 spojeny v tzv dvoj-městí, oficiální název obou částí s pomlčkou byl ustaven od 1949). Rod Landsbergerů ovlivnil dějiny města po stránce hospodářské, kulturní a společenské. Osud mnohých členů byl zpečetěn v koncentračních táborech, či je po včasném odchodu z českého území přivedl do různých koutů světa, například Izraele, Irska, Holandska, USA, Palestiny.

Na zahájení výstavy byla přítomna právě paní Saša Muhler (Holandsko), která zapůjčila mnohé předměty, z nichž se po skončení výstavy některé stanou darováním součástí sbírek muzea. Za českou stranu byla přítomna z Místku právě paní Eva Kučerová-Landsbergerová a dnes již ve vzpomínkách mnohých její bratr fotograf Ota Landsberger, který zemřel nedávno. Také členové rodiny z Brna.

Rod Ladsbergerů přibližují obrazy, fotografie, výšivky a módní doplňky, písemnosti a mapy, rodinný nábytek, předměty, s popisy jednotlivých generací a rodokmenu i s  výčtem členů rodin, odvezených do koncentračních táborů. Návštěvníci si tak mohou udělat představu o pohnutých osudech tohoto významného rodu a jeho přínosu pro českou historii.

 

Výstava Z FRÝDKU AŽ NA KONEC SVĚTA je v Muzeum ve Frýdku-Místku otevřena do 13. ledna 2019.

 

Popiska k fotografii: Marianne a Adolf Landsbergerovi (Frýdek, 1905)

 

 

Olga Szymanská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012