GABRIEL URBÁNEK

Olga Szymanská červen 2018 Kultura česky

Sklo ve fotografii/Glass in Photography

Fotograf Gabriel Urbánek slaví nejen životní jubileum, ale také plných padesát let svého zaměstnání v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. A tak k těmto dvěma významným výročím připravilo muzeum svému fotografovi krásnou výstavu.

České sklo mělo vždy štěstí na výjimečné fotografy, z nichž každý k tomuto materiálu přistupoval osobitě. Ať to byl ve třicátých letech minulého století Josef Sudek či po roce 1945 Jindřich Brok, Jindřich Otto a další fotoumělci. Dobře si uvědomovali, že fotografovat cokoliv skleněného, například vázu či nápojový servis, a navíc zachytit je i ve skleněné vitríně - je velmi obtížné.

Když sklo zkusil fotografovat profesionál Gabriel Urbánek v pozici hlavního fotografa Uměleckoprůmyslového musea, bylo to velmi šťastné rozhodnutí. Začátky byly sice dost obtížné, ale on se nevzdal. A to i proto, aby mohl realizovat vlastní umělecké vize. A tak si již od konce šedesátých let minulého století vybudoval mezi českými fotografickými mistry nezastupitelnou pozici. Jeho jméno dnes figuruje mezi autory nejlepších publikací o českém skle současném i historickém. Je nositelem ocenění Czech Grand Design.

Proto dnes na jeho snímcích můžeme obdivně prohlížet práci se světlem, smysl pro kompozici, přesné i citlivé fotografické cítění. Bez tohoto působení G. Urbánka by povědomí o české sklářské tvorbě bylo o mnohé ochuzeno a hodnocení jejích kvalit by bezpochyby nebylo tak vysoké. S jeho působením jsou zároveň spjaty plné dvě generace sklářských výtvarníků. Ty jiného fotografa nechtějí, protože žádný "to neumí tak jako on". On sám tomu ale zvláštní význam nepřikládá a tak v odpovědi, zda fotit sklo je umění nebo řemeslo, se přiklání bez váhání k tomu druhému.

Výstava v Domě U Černé Matky Boží přináší více nežli sto šedesát fotografií Gabriela Urbánka z let 1990 až 2018. Zachycují současné umělecké plastiky, design a historické poháry, vázy a další delikátní artefakty, zhotovené mistry svého oboru.

„Gabriel Urbánek si uvědomuje, jak svádivé jsou optické efekty skla, nikdy jich proto nezneužívá. Zobrazuje skleněná díla tak, jak si myslí, že by si je přál vidět jejich tvůrce. Nepřekvapí ho sebesložitější zadání. Má vlastní styl, ale nijak zvlášť o něj neusiluje. Sklem se nenechává ovládat a nepoklonkuje mu,” říká Milan Hlaveš, kurátor sbírky skla UPM.

Kolekce fotografií Gabriela Urbánka v Domě U Černé Matky Boží do 21. 10. 2018.

 

Olga Szymanská

dle tiskové zprávy

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012