SVĚTLO KAMENE

červen 2018 Kultura česky

 

Kamenné zdi kláštera a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů Na Slovanech okny propouští paprsky světla. Autorka pro svou zdejší výstavu zvolila námět KÁMEN a SVĚTLO.

Dobře ví, že historie krajiny úzce souvisí s počátky Země a že KÁMEN krajinu vždy dotvářel. Jádro výstavy tvoří tedy její fotografie, zobrazující spojení krajiny s kamenem – jako tvar v prolnutí se zemí či s vodou,

jako kamenný objekt či uskupení ve spojení s prostorem a se světlem.

A zároveň dobře ví, že daleko mladší nežli historie krajiny a kamene

je historie člověka. Že přesto jedině člověk svým vnímáním a citem dává kameni možnost, aby mu v krajině byla přisuzována místa, role, pocty.

A že tato posvátná místa jedině člověk má schopnost zhmotnit do kamenných svatostánků jako schrán lásky. A to jádro výstavy doplňuje.

Jednotnou linku všech snímků tvoří kámen, pojímaný skrze SVĚTLO v něm, v krajině, v prostoru. S vírou po-odhalení jeho tajemství, pochopení jeho skryté síly a posvátnosti, kterými jsme vždy přitahováni.

A zároveň pojetí světla krajiny vlastního života, v němž balvany zkušeností prostupuje světlo poznání.

To vše je také tématem nejnovější básnické sbírky Olgy SZYMANSKÉ.

Básnířka, dle vlastních slov, není profesionální fotografka: chce pouze svými snímky zachytit svou autentickou básnickou výpověď.

Výstavou i knihou v krásném dialogu fotografie s poesií dokazuje jako

již mnohokrát – sílu své výpovědi a hloubku poetiky tohoto spojení.

Často si říkám nad autorčinými fotografiemi a knihami:

„Umět tvořit tak, jak tvoří životní poesii Ona!"

 

Stanislav Liška, květen 2018

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012