NAŠE FRANCIE

květen 2018 Kultura česky

 

Výstava pod názvem NAŠE FRANCIE/Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století je pořádána u příležitosti 100. výročí založení Československa. Při jeho vzniku hrála právě Francie nezastupitelnou roli.

Od Guillauma de Machaut až k Yvesu Bonnefoyovi, od Villona k Prévertovi se česká literatura inspirovala francouzskou poezií a postupně si ji osvojovala. Největší čeští básníci překládali velikány francouzské: Baudelaira, Rimbauda, Verlaina či Apollinaira. V. Holan, F. Hrubín, V. Nezval či J. Seifert navazovali na své předchůdce neméně zvučných jmen J. Vrchlického a K. Čapka. Díky překladům Otokara Fischera a Pavla Eisnera se Villonovo dílo stalo základem pro moderní českou poezii. Úzký vztah mezi francouzskou a českou kulturou od sklonku 19. století se projevil v překladech francouzské poezie do češtiny, které dosáhly v průběhu 20. století mnoha vrcholů. Zcela mimořádnou estetickou dimenzi zde hrála vyspělá česká knižní kultura, zatímco francouzská poezie byla inspirací pro mnohé malíře, grafiky a ilustrátory. Soubor ilustrovaných knih francouzských básníků by tak mohl sloužit téměř jako kompendium historie českého výtvarného umění 20. století: zastoupeni jsou v nich takřka všichni velcí čeští umělci doby: J. Bauch, C. Bouda, V. H. Brunner, K. Čapek, F. Gross, A. Hoffmeister, Z. Istler, L. Jiřincová, J. John, F. Kobliha, V. Komárek, J. Konůpek, J. Kotík, O. Kubín, K. Lhoták, F. Muzika, B. Reynek, Z. Sklenář, K. Svolinský, J. Šerých, F. Šíma, A. Šimotová, Z. Štyrský, K. Teige, F. Tichý, Toyen, J. Trnka, J. Zrzavý, V. Zykmund a další.

K výstavě vyšla reprezentativní vědecká kolektivní monografie s úvodem a obecnou studií prof. Antoina Marèse a studiemi předních francouzských a českých autorů věnovaných problematice překladu a ilustrace (P. Brunel, X. Galmiche, J. Šotolová, J. Pelán, A. Pohorský, Z. Raková, Z. Šuman a C. Ébert-Zeminová, T. Riedlbauchová, V. Jamek, M. Topinka, J. Rous, M. Theinhardt, M. Šindelková a V. Dufková, L. Bydžovská, A. Pravdová, B. Schmitt aj.).

V rámci doprovodných programů výstavy se konají kromě komentovaných prohlídek také přednášky, básnická čtení, multimediální projekty a studijní intervence kateder romanistiky českých a moravských univerzit, jakož i symposium ve spolupráci s CEFRESem.

Výstava, která je součástí projektu Společné století, trvá do 31. 10. 2018

 

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012