OBECNÍ DŮM PLNÝ FOTOGRAFIÍ

Olga Szymanská květen 2018 Kultura česky

Česká divadelní fotografie se stala světovým fenoménem. Proto se Divadelní ústav ve spolupráci s Národním muzeem rozhodly uspořádat její rozsáhlou výstavu v příhodných prostorách Obecního domu v Praze (do 24. července 2018).

Česká divadelní fotografie 1857-2017 je první obsáhlou expozicí fotografií divadelního prostředí. Tým v čele s kurátory A. Hejmovou a V. Poláčkem zmapovali mnohé z paměťových institucí, ateliérů, archivů divadel a soukromých sbírek.

 

Herecké portréty

Prvními dochovanými portrétními fotografiemi českého divadla výstava dává nahlédnout do fotoateliérů poloviny 19. století. Právě herci je nejvíce navštěvovali. Nejstarším dochovaným snímkem s touto tématikou je fotografie herečky Mikulášského divadla Floriany Jaich z Ateliéru Schwestka z roku 1859. Ve výstavních sálech je prezentována i řada exponátů z proslulého Ateliéru Langhans, Ateliéru Hynek Fiedler či sběratelského alba známého pražského antikváře Karla Zinka. I historické snímky osobností českého divadla Hany Kvapilové, Jindřicha Mošny, Anny Sedláčkové, ale i novodobější portréty Olgy Schoberové, Violy Zinkové, Petra Čepka, Martina Dejdara či herců Divadla na Vinohradech, jejichž autorem je Jaroslav Krejčí.

 

Představení divadel

První fotografie pochází z roku 1892 z inscenace I. Madácha Tragédie člověka, kterou na prknech Národního divadla nasnímal Alfred Baštýř. Zachytit představení v divadelním interiéru umožnil rozvoj fototechniky, hlavně elektrického osvětlení. V meziválečném období vznikla škála unikátních snímků, například z Osvobozeného divadla, Divadla D 34, ale i propagační fota z Divadla Vlasty Buriana. Po druhé světové válce vznikl z divadelní fotografie svébytný umělecký obor. Za zcela mimořádné lze považovat šedesátá a sedmdesátá léta minulého století, kdy tvořili autoři jako Jaromír Svoboda, Josef Koudelka, Jaroslav Krejčí a další.

 

Výtvarně i architekturou

Kromě dokumentační a propagační úlohy začala být fotografie užívána jako součást výtvarného řešení inscenací. Především u představení, na kterých spolupracoval vynikající scénograf Josef Svoboda – především pro světově proslulou Laternu magiku. Důležitou roli hraje dokumentace divadelní architektury. A tak se díky historickým fotografiím zachovaly původní podoby dnes neexistujících divadelních budov či těch, které prošly zásadní proměnou, v případě zbořeného Starého divadla v Plzni, Starého divadla na Veveří v Brně či již jen ve vzpomínkách pamětníků Novoměstského divadla v Praze. Nechybí významné momentky ze staveb a z pokládání základních kamenů, z hereckých šaten či kanceláří, jevištní techniky. Divadelní zákulisí se stalo zálibou mnoha fotografů.

 

Propagace a život

Nedílná součást, v níž fotografie vždy hrála významnou úlohu, nabízí v expozici historické a současné plakáty, programy a reklamní materiály, především z pražských: zlaté kapličky, Osvobozeného divadla, Divadla za branou, Činoherního klubu, Švandova divadla či brněnského Divadla Husa na povázku. Divadelníci se významně podíleli na životě společnosti, zachování kultury a vývoje historických událostí. Výstava ukazuje divadlo jako součást oficiálních akcí, připomínajících nejen sté výročí založení naší republiky, ale i jeho spoluúčast na důležitých událostech českých a československých dějin konce první světové války, německé okupace či sametové revoluce. Nechybí ani oblast sportu, politiky, veřejného života s divadelními prvky: za všechny výmluvný foto sokolek F. Drtikola. Několik set fotografií doplňuje kolekce vývoje fotoaparátů a techniky.

 

Samostatnou část výstavy tvoří prezentace výsledků soutěžní Přehlídky současné divadelní fotografie. Soutěž s přihlášenými 121 profesionálními fotografy a studenty s jejich 1348 snímky proběhla u nás letos poprvé. Pro výstavu v Obecním domě vybrala odborná porota 150 nejlepších snímků od čtyřiceti autorů. Při vyhodnocení a ocenění v rámci vernisáže výstavy bylo řečeno, že snímky všech autorů jsou velmi dobré. Součástí výstavy je bohatý doprovodný program, který zahrnuje dílny, semináře, přednášky, komentované prohlídky i fotografický ateliér.

 

osa

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012