Podoby a příběhy

Olga Szymanská 2 2018 Kultura česky

Podoby a příběhy

Portréty renesanční šlechty

Rok renesanční šlechty 2017 vyvrcholil výstavou, jíž Národní památkový ústav představuje šlechtické rody, které ovlivnily české země období renesance. Ve Šternberském paláci v Praze je proto možné vidět výběr skvostných renesančních portrétů i osobních předmětů nejvyšší české a moravské šlechty, a to z mnoha českých a moravských hradů a zámků.

Konkrétně jsou představeny vzácné portréty pánů z Hradce, Rožmberků, Smiřických, Šliků, Redernů, Lobkowiczů, Žerotínů, Dietrichsteinů a dalších rodin, i několika rodů, které přenesly své starobylé portrétní galerie z ciziny do naší země v pozdějších staletích. Zastoupena jsou díla anonymní i díla slavných autorů, Jakoba Seiseneggera, Paola Veronese, Hanse von Aachen či Anthoniho Bayse. Nechybí ani nejstarší portrét legendární Perchty z Rožmberka, vytvořený na přání vzdálených potomků jejího rodu, portrét mladého Petra Voka z Rožmberka či portrét Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí. U portrétů medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie té doby, protestantské i katolické a jejich životních příběhy. České a moravské šlechtické rody připomínají heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla se vztahem k jednotlivým rodům. I s předměty, zobrazovanými jako doklady statusu, zámožnosti, postavení portrétovaného. Vystavené soubory rozšiřují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

 

Součást expozice tvoří unikátně dochované renesanční textilie a šperky. Například unikátní národní památka – stříbrná šlikovská mincovní kazeta s vzácnými šlikovskými ražbami mincí z Jáchymova, renesanční náhrdelník ze Svatovítského pokladu či exempláře vonného šperku-pomandru: luxusního doplňku oděvů dam doby renesance. Z archívních památek proslulé šlikovské listiny vydané za císaře Zikmunda Lucemburského pro Kašpara Šlika, pokutní registra Petra Voka či takzvaná Zlatá kniha černokostelecká s popisem zámku Smiřických. Originály těchto vzácných dokumentů však mohly být vystaveny pouhý měsíc. Na přelomu ledna a února pak budou poprvé v historii vystaveny originály slavných dopisů Perchty z Rožmberka. V doplnění s vybranými ukázkami hudby autorů 16. a 17. století a s prezentací nazvanou Jak voněl pomandr – s ukázkami vonných vzorků, vkládaných do renesančních šperků či flakónů, probouzejících s jedním ze smyslů i naši fantazii – tím se stává výstava neopakovatelnou. V jejím rámci probíhají tvořivé dílny pro pedagogy, seniory a rodiny s dětmi. Pro školky a všechny typy škol komentované prohlídky, v jejichž průběhu lektor představuje portréty jako umělecká díla, která měla svoji funkci, význam a symboliku i jako doklad každodenního života renesanční šlechty.

Výstava Podoby a příběhy/Portréty renesanční šlechty trvá do neděle 4. března 2018. Po předložení vstupenky z výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (Valdštejnská jízdárna – do 25. února 2018) je vstup na tuto výstavu za snížené vstupné 150 Kč.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012