CO NEPŘÍJEMNOSTÍ DOVEDE SEXUÁLNÍ HARAŠENÍ ZPŮSOBIT

Ota Ulč 12 2017 Ohlasy a názory česky

Donedávna mohutně vlivný hollywoodský mogul  Harvey Weinstein značně  ovlivňoval počínání  tamějšího průmyslu. Zájemkyně o  slávu dychtivě absolvovaly potřebné přezkoušení na amorozním lůžku. Každý to věděl , nikdo se nepohoršoval.

Když některé hvězdě se nechtělo., však přece se nemusela blyštit na stříbrném plátně.

Ale teď někdy na podzimku  se ucho  u džbánu  přílišné mlčenlivosti utrhlo, konec toliko  diskretnímu pošeptávání  - finito: svědkyně  účastnice  nepěkností  se začaly hrnout  před mikrofony a kamery se svými zkušenostmi. Leckdo či spíš leckterá zabloudila do minulosti, v níž figuroval dřívější prezident  Bill Clinton, nijak nepozorný vůči půvabu opačného pohlaví a nebyla to pouze Monika Lewinská, hodně proslulá orální aktivistka.  Velice tolik šálená manželka Hillary musela reagovat značnými výhrůžkami ve snaze se zastávat neexistujících ctností svého  neposedného chotě.

Smilstva se z Bílého domu též notně usídlila v Kongresu, větvi zákonodárné. Však zcela nedávno se ve mé stati s názvem  "Zcela  nepřítomná  harmonie na americké politické scéně"  objevilo jméno  John Conyers:  Toť zákonodárce Demokrat ze státu Michiganu, navíc černoch, žádný již jinoch - věk 88 roků.. Sekretářkám, dámským zaměstnankyním nedoporučováno vlézt do stejného výtahu tam v přítomnosti velice hmatajícího tohoto zájemce. Ještě před pár dny se  ho tuze zastávala  zcela bělošská Nancy Pelosi, bývalá dlouhodobá předsedkyně Sněmovny zákonodárců. Velice ho velebila jako titana.. Posléze však změnila svůj názor ve prospěch požadavku jeho rezignace. Dočetli jsme se, že některá z nedobrovolných spolupracovnic souhlasila s mimosoudním vyrovnáním ve skromné výši 27.000 dolarů, neplacené z kapsy hříšníka, ale z federální pokladny  čili vlastně od nás, nikterak hříšných daňových poplatníků.

Na obranu dotyčného se  ozval kongresman James Clyborn, černošský nestor, se svým tvrzením, že ženy, které si stěžovaly na počínání kolegy Conyerse, nemají žádná váhu poněvadž to jsou bělošky. Nikde jsem se pak již nedočetl, jak že by tento Clyborn byl vysvětlil, že jeho rasový bratr Conyers by se z ideologického principu  neměl, nemohl  chlípně  bělošek dotýkat nebo dokonce poskytovat platby ze státní pokladny..

Do jak vzdáleného neznáma se vytrousily někdejší představy Martina Luthera Kinga před půl stoletím, tehdy v doufání života ve společnosti, v níž každý jedinec bude hodnocen podle svých individuálních kvalit a nikoliv podle odstínu své pokožky?

-       -      -

Tématicky přeskakuji do naší rodné země, a sice k rozmíšce o jakém že  původu je baziliští výmysl s tím  "sexuálním harašením.".  Toto téma s notným  pohoršením dokonce i doputovalo přes Atlantik na stránku The New York Times. V Praze sídlící autorka - snad česká či americká nebo i obojí -  se dost důkladně rozběsnila na české mužské pohlaví, na nehoráznosti Playboy kalendářů, spatřitelných  na zdích v kancelářích všelijakých ministerstev.  V této souvislosti se nevlídně vyjádřila o velkém českém spisovateli Josefu Škvoreckém, Grahamem Greenem nominovaným na Nobelovu cenu v oboru literatury, s osočením, že Mistr Josef vymyslel onu potutelnou hanebnost "sexuální harašení". Dotyčný se ozval sdělením americkým novinám s oznámením, že on nebyl vynálezcem onoho padoušského výsměšného úslovi, ale tím pravým pachatelem jsem byl já Ulč.

K takové poctě se mohu hlásit jen částečně. Pokud vím, tento verbální zločin jsme nevědouce o sobě  spáchali dva  a tím druhým byl můj přítel a mnohonásobný talent Jan Vodňanský. Když jsem ho informoval o Škvoreckého tvrzení, oba jsme zareagovali způsobem anglických gentlemanů, dávajících si vzájemnou přednost při vchodu do otáčejících dveří.  Takže na sebe bereme odpovědnost za takové  autorství půl na půl.

-      -       -

Nyní se obracím ke dvěma americkým publicistkám, které během dvou dnů  - 7. a 8 . prosince 2017 - reagovaly na tuto ošidnost:  Byla to Mona Charen, svým textem "Is Flirting Sexual Harassment?" Townhall.  Sloveso "flirting" se již dostatečně zabydlelo v české řeči  a slovník též nabízí alternativy "pohrávat si, koketovat." Tato autorka, ročník 1957, narozena v New York City,. vzdělání na Columbia University, práva vystudovala na George Washington Universitry ve Washingtonu, autorka dvou knih včetně "Useful Idiots" neboli "Užiteční pitomci". Rovněž se zabývá ženským tématem,  zda flirtování

je sexual harassment.

V tomto textu se pouští do již dávné minulosti, v ledačems mi zcela neznámé: V roce 2003 jedna studie (a genetics paper) údajně objevila, že jeden ze 200 mužů, v roce 2003 žijících, je přímým potomkem  Genghis Khana (1162- 1227). Khan  byl  mongolský vládce, jehož armády pohltily  podstatnou část celé Asie. A jejich následoníci se zmocnili pořádných kusů  Evropy. Když Marco Polo putoval do Číny, potkal se s Genghis Khanovým  vnukem Kublai Khanem.

Genghis Khanovi se přičítala pověst toho nejkrvavějšího dobyvatele v dějinách kdekoliv.  Například poslal vyjednavače to města Merv  v  Turkmenistanu s příkazem vymáhat  platbu (tribute) a dát k dispozici nejpěknější krasavice města. Dotyční žadatelé neuspěli, naopak všichni zabiti byli.  Khan se pak revanžoval zničením celého města - jeho zahrad, knihoven, paláců  s příkazem své  armádě, že každý  vojín má povinnost uříznout hlavu 300 místním civilistům.

Zhruba 800 roků později, Y chromozonů je k nalezení v 16 milionech lidí.

Lze si představit, že značná část světových dějin byla analogická, obdobná jako mongolské invaze. Hordy se valily, muže zabíjely,  ženy znásilňovaly. Kolik genů se při té příležitosti dalo získat - od dobyvatelů nebo těch  dobytých? "Kolik tady kolem

nás chodí tvorů  s geny Henry VIII  nebo Casanovy"? táže se autorka Charen. My pak se zážitky dvacátého století abychom přičetli geny v kontextu desítek milionů vyvražděných úsilím Hitlerovým, Stalinovým, Maocetungovým.

Teď od autorky Charenové ze stejného dne se obracím k té druhé tvůrkyni, jíž je značně mladší Američanka Christine Rousselle. Její věk jsem nezjistil, zřejmě je značně mladší, v roce 2013  absolvovala  Providence College, její v Townhall  uveřejněný text má název "Doctor Who Molested Hundreds of Gymnasts, Including Olympians, Sentenced to 60 Years in Prison."

Minulý měsíc čili v listopadu 2017,  Larry Nassar,  původní adresou na  Michigan State University, bývalý lékař s péčí o  zdraví  amerických gymnastů. byl obviněn z obtěžování  téměř 200 gymnastek.  Navíc byl přistižen z majetnictví 37.000  fotografií dětské pornografie. Minulý měsíc (listopad 2017)  přiznal svou vinu v případě zločinného sexuálního počínání, též v případě dívky toliko třináctileté.  Kromě  trestního stíhání, 140 žen ho žaluje u občanského soudu o náhradu škody.

Nezjistil jsem, kolika milionů či miliard dolarů se domáhají.

Tolik je již ale známo, že trestní soud ho odsoudil k trestu uvěznění v trvání ŠEDESÁTI ROKŮ. To právě se stalo.

Porovnejme s počínáním soudu v San Francisku, kde ilegálně  v USA přítomný a dřív už pětkrát deportovaný Mexikán, uloupenou pistolí zastřelil místní dívku na procházce se svým otcem. Pachatel tvrdil, že pistole sama od sebe vystřelila ,strefila se a a zabila.  Soud vynesl osvobozující rozsudek.

Kdyby se teď podařilo obživit Genghis Khana z jedenáctého století.,jakým nepříznivým  či vlivným rozhodnutím by byl postižen - sto lety za mřížemi  nebo rozsudkem osvobozujícím?  Only  in  AMERICA.

Ota Ulč

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012