Jaroslav Foglar - Jestřáb měl tento rok 110. výročí narození.

9 2017 Kultura česky

 

 

„Pojď se mnou tam,

kde nebe je vysoké a modré

a kde oblaka bílá rychleji

než kde jinde plují…“

Jaroslav Foglar - Jestřáb měl tento rok 110. výročí narození.

Narodil se 6. července 1907 v Podskalí v Benátské ulici č. 1712 / 3, po dlouhé anabázi – Předlice u Ústí nad Labem – Praha, Nusle – Poděbrady - znovu Praha, Nusle - pak bydlel na Korunní třídě č. 732 / 16 (za komunismu se jmenovala Wilhelma Piecka) a pak se po dlouhých letech odstěhoval do Křišťanovy ulice na Žižkově.

Na sklonku svého života byl internován dlouhodobě v krčské Thomayerově nemocnici.

A tak se zrodila myšlenka, abychom připravili s Jaroslavem Čvančarou pásmo o Jaroslavovi Foglarovi – Jestřábovi. To jsme v listopadu roku 2016 uvedli na bazilejské univerzitě, „počeštili“ a posadili se znovu za dva mikrofony a pak více než hodinu pouštěli staré fotografie s našimi komentáři a s našimi osobními vzpomínkami.

Také personál Památníku národního písemníctví na Strahové, kde je uloženo 279 kartonů s písemnostmi z Folgarovy pozůstalosti, si uvědomil, že by bylo vhodné, aby pro známého spisovatele, nejprodávanějšího českého autora literatury pro mládež, vedoucího oddílu pražské Dvojky, jímž prošlo za jeho život kolem 800 - 900 kluků, byl vytvořen vzpomínkový večer – pro zájemce, badatele, pedagogy a vůbec pro zainteresovanou veřejnost.

Stovky kartonů s písemnostmi našich spisovatelů jsou v PNP uloženy a zaregistrovány.

Paní Dorce Lábusové, archivářce PNP,  která zpracovávala fond Jaroslava Foglara jsem nastínil možnost přednášky o Jaroslavovi Foglarovi - Jestřábovi a poprosil jí. aby tento nápad prodebatovala s ředitelem PNP panem Zdeňkem Freislebenem.

Ten nápad pokládal za dobrý a uskutečnitelný a dal k dispozici pro tuto akci sál Boženy Němcové a veškeou technickou podporu.

Všem je totiž jasné, že historie jednoho z nejoblíbenějších českých autorů knížek a příběhů pro mládež by měla být nějak zachována pro generace, které přišly po nás.

Jako termín besedy byl dohodnut červen 2017 - to jsem věděl, že tou dobou poletím do Prahy – na náš každoroční zájezd skupiny Old Boys z oddílu pražské Dvojky na „kontrolu“ našeho tábořiště u Pribyliny pod Kriváněm. A hlavně tato časová dimenze slibovala, že příprava celé akce nebude stresová. Připravovali jsme to tedy od ledna. Bylo dohodnuto, že celá akce proběhne pod hlavičkou Památníku národního písemnictví a že pozvánku vytvoří jeho propagační oddělení. Bylo to ale stejně trochu stresové avšak po určitých zádrhelech byla pozvánka na světě. Dodal jsem k ní z mého archivu několika vhodných fotek Jaroslava Foglara – Jestřáb k výběru a a někdy v květnu jsme mohli rozeslat pozvánky lidem a institucím, které by naše pásmo mohlo zajímat.

Bývalý člen oddílu pražské Dvojky Milan Žaloudek nechal udělat skoro metrové logo Dvojky a další bývalý člen Větřík přislíbil, že přinese originální vlajku Dvojky, která se někde v sále pověsí nebo nadrapíruje.

V pásmu vytvořeném programem Power Point (grafická aplikace) je 106  folií, obsahující nostalgické fotografie i různé kresby Jaroslava Foglara - Jestřába. Na foliích jsou také uvedeny informace o veškeré jeho spisovatelské činnosti. Vzpomínáme na jeho jedinečný rukopis, na jeho cit pro grafiku často vytvářenou barevnými pastelkami nebo voskovkami. A také vyprávíme o našich družinovkách, našich nedělních výpravách a o našich sobotních oddílovkách, na kterých vedl Jaroslav Foglar - Jestřáb hlavní slovo. Posluchači to vše mají z první ruky, protože jsme to zažili na vlastní kůži. Při besedě nesměly chybět také informace o historii skautingu a českého Junáka.

28. června v 17.00 jsme zasedli k mikrofonům a rozpovídali jsme se.

Krátce před začátkem besedy se v Památníku národního písemnictví najednou vynořila ČT 1 a pro pořad „Z metropole“ dokonce natočila se mnou skoro 20 minutový rozhovor. Ten se ve vysílání naštěstí smrsknul na dva krátké shoty – nejsem rád mediální hvězdou – zhlédnout se to dá na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/217411058230026  přibližně od 10 minuty a 30 vteřiny v délce asi 7 minut. Pásmo se jmenuje  „Znáte Rychlé šípy“.

Úplně na konec celé akce je uveden, jako třešnička na dortu, 18 minutový samizdatový film o Jaroslavovi Foglarovi - Jestřábovi z roku 1981. Film s hudebním doprovodem kapely Taxmeni natočil  Jaroslav Čvančara - Jáček v době, kdy legálně sehnat barevný filmový materiál bylo prakticky absolutně nemožné....

Plný sál Boženy Němcové byl důkazem, že stále existují lidé, kteří se o Jaroslava Foglara a o jeho stopy zajímají.

Je uspokojující, že je tolik lidí, kteří si dnes Jaroslava Foglara – Jestřába a jeho aktivit cení. Jsou to lidé, kteří si uvědomují, co všechno Jaroslav Foglar pro českou mládež udělal. Jeho spisovatelská činnost, týkající se návodů jak se vypořádat s životem, platí dodnes. Tisícovky mladých se kdysi těchto aktivit nějak zúčastnily a nadále aspoň částečně žijí podle jím definovaných morálních uzancí.

Osobně jsme rádi, že jsme k nim kdysi patřili a že k nim stále patříme i dnes.

Michal Beránek

Foto: Dušan Dostál

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012