Život se stromy

Venda Šebrlová 8 2017 Knihy česky

Marie Hrušková

Václav Větvička

a kolektiv autorů

 

Život se stromy

 

Latiníci říkají „nomen omen“ - jméno znamení, jméno příznačné pro svého nositele. Kdo by uměl lépe psát o stromech, než tito dva známí autoři? Paní Hrušková vystudovala filosofii a z jejího zájmu o památné stromy (a lásce i úctě lidí k nim) vzniklo několik knih. Pan Větvička je vystudovaný botanik, specializuje se na dendrologii a napsal spoustu článků a desítky knih o stromech. Také další autoři jsou znalci stromů i jazyka.

 

„Život se stromy“ nám připomene, co už mnohdy nevnímáme. Zdá se nám samozřejmé, že stromy a lidé jsou spolu od nepaměti. Ovšem vývoj stromů se datuje do období před asi 420 miliony let, lidstvo se už rodilo v jejich laskavém stínu. Nejstarším stromem je pravděpodobně severoamerická borovice dlouhověká, její věk byl v roce 2012 pomocí letokruhů odhadnut na 5 060 let!

 

Stromy neutečou před naší nevolí, žijeme s nimi a nemůžeme zavírat oči předtím, že na Zemi začíná chybět voda. Jsou továrnou na čerstvý vzduch, chrání půdu pod sebou pro živočichy i lidi. Vypráví se o nich v pověstech i pohádkách celého světa. Jednotlivé kapitoly napovídají: např. Stromy a biblický příběh, Symbolika lesních stromů, Památné stromy, Citové vztahy ke stromům... Co téma, to pohlazení drsné kůry stromů.

 

Zvláštní pozornost je věnovaná symbolu našeho státu - lípě. Je vlídná, symbolizuje ochranu a lásku, často na jejích kmenech visívaly obrázky Panny Marie. A z lipového dřeva se dodnes vyřezávají oltáře a sošky svatých. Odhání smutek a zlé myšlenky.

 

Vydalo nakl. Dokořán

 

Venda Šebrlová

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012