Památce generála Churavého

Marina Hofmanová (Hužvárová)

Mezi smutná kulatá výročí letošního roku patří rovněž poprava plukovníka Josefa Churavého a podplukovníka Josefa Mašína – jejich životní pouť, spolu s dalšími obětmi gestapa, skončila na kobyliské střelnici před 75 lety.

 

Letos je tomu 100 let, kdy se Josef Churavý přihlásil do legií (1917). Na ruskou frontu odešel v roce 1915 jako dělostřelecký důstojník, krátce poté se však dostal do zajetí. V legiích bojoval s 1. čs. dělostřeleckou brigádou proti bolševikům na nikolajevské frontě, později velel četě a baterii u 1. čs. těžkého dělostřeleckého divizionu v Irkutsku. Od roku1919 působil v důstojnické škole v Sljuďance.

 

Když se roku 1920 vrátil již jako poručík do vlasti, byl přidělen Hlavnímu štábu v Praze, jako konceptní důstojník výcvikové skupiny. Od roku 1931 byl profesorem taktiky dělostřelectva, a to i poté, co nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu.

 

Po německé okupaci Československa prosadil, aby byl přeřazen s Vojenským zeměpisným ústavem pod ministerstvo vnitra. Plukovník Churavý a jeho spolupracovníci tehdy dokázali ukrýt různě po Praze těžko uvěřitelných 25 nákladních aut přístrojů, spisů a jiného důležitého materiálu. Bohužel byla akce nakonec prozrazena. Když bývalí vojenští geografové předávali koncem roku 1939 objekt v pražských Dejvicích Německému kartografickému ústavu, vzbudil příliš malý inventář jinak velkého ústavu podezření. V únoru 1940 zatkli Němci bývalého velitele a další pracovníky VZÚ, a bohužel též objevili část ukrytého materiálu.

 

Při plukovníku Churavém tehdy stálo štěstí, dostal včas varování a jen o fous unikl zatčení. V nepřítomnosti byl pak poprvé odsouzen k trestu smrti. V ilegalitě se aktivně podílel na činnosti odbojové organizace Obrana národa a na formování jednotného programu domácího odboje. Spolupracoval s plukovníkem Balabánem nebo se štábním kapitánem Morávkem, hlavní postavou tzv. Tří králů, a dokonce měl kontakty na zdroj nejdůležitějších informací. Nechyběl u organizace sabotáží, zajišťoval ubytování pro parašutisty z Velké Británie, obstarával radiotelegrafisty i součástky pro spojení se zahraniční centrálou.

Gestapu unikal do října 1941, kdy padl do léčky, byl zatčen, vězněn a brutálně vyslýchán v neblaze proslulé Pečkárně. Podruhé byl odsouzen k trestu smrti 30. června 1942, poprava byla vykonána ještě téhož večera.

Po válce byl Josef Churavý in memoriam povýšen na brigádního generála.

 

Od roku 2013 nese jméno generála Churavého Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce.

Iniciativa rodiny Churavých dala vzniknout bronzové bustě jejich slavného předka od sochaře Jaroslava Šindeláře ml. Pokud se vše podaří, měla by připomínat gen. Josefa Churavého právě ve VGHÚ v Dobrušce. Byla by to velmi pěkná připomínka nejen v letošním roce, kdy uběhlo 75 let od jeho hrdinské smrti.

 

Text a foto Marina Hužvárová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012