Miloslav Troup – 100 let

Olga Szymanská 6 2017 Kultura česky

Miloslav Troup – 100 let

 

Letošní 100. výročí narození Miloslava Troupa připomíná Obecní dům v Praze výstavou pod tímto názvem. Kolekci maleb, grafik, kreseb, ilustrací umělce předcházela výstava jeho ilustrátorské tvorby od třicátých do čtyřicátých let minulého století v Národní knihovně Klementinum.

 

Studia Miloslava Troupa (1917 Hořovice-1993 Praha) na Státní grafické škole (1937) a Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze-v ateliéru Jaroslava Bendy (1942) byly důležité pro udělení stipendia od francouzské vlády. Proto si autor prohloubil odborné vzdělání na École des Beaux Arts a École des Arts Décoratifs v Paříži-u Brianchona a Desnoyera (1945–1947). Jako samostatně činný umělec poté vystavoval se skupinou Peintres d'aujour d'hui-Malíři dneška a Jeune École de Paris-Mladá Pařížská škola a obesílal výtvarné salony. Hlásil k poválečné pařížské škole: v nových podmínkách tehdejší Paříže uvažoval i on po boku předních umělců, jak má umění znázorňovat svět a místo člověka v něm. A F. Kupkou, A. Muchou a dalšími zde byl ctěn jako bravurní tvůrce expresivního výrazu, založeného na suverénní kresbě a jasné barevnosti. Roku 1950 se vrátil do Prahy. I přes zážitky z války i totality komunismu našel sílu tvořit zcela svobodně, dle svého přesvědčení a citu.

 

V plátnech ztvárňoval osobitým způsobem témata a děje z prostředí, v němž žil. Zpočátku z pařížských ulic se svéráznými postavami, později s architekturu staré Prahy či jihočeského venkova. Z neobvyklých malířských technik užíval starou t. enkaustiky, dále malbu na sklo i textil. A tak například pro ilustrace k indiánským pohádkám Děti tropického slunce užil za podklad plátno. V grafice převládaly litografie, půltónový ofset a clichés verre. Autor se věnoval i propagační tvorbě plakátů, kalendářů, turistických příruček, katalogů. Prosadil se návrhy vitráží do olova v Praze, Olomouci, Pitíně, Ostravě, Martině, Češticích u Volyně. Vytvořil návrhy tapisérií pro Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou a reprezentační sály Staroměstské radnice v Praze. Také nástěnné malby, díla s náboženskou tématikou, výjevy křížové cesty.

 

Významná je jeho knižní ilustrace, a to celkem ke stošedesáti knižním titulům, z nichž některé vyšly až ve dvanácti jazykových mutacích a v deseti vydáních. V nich se odráží hluboký vztah k sakrální tématice. Ilustrační kresebné cykly byly oceněny na významných zahraničních i tuzemských přehlídkách a řadí se ke špičkám české ilustrátorské školy, reprezentované takovými jmény jako Z. Seydl, A. Born, Z. Sklenář a další. "Výrazné ozvuky kubismu, expresionismu či symbolismu se u něj mísily s čitelnou vazbou na historické slohy a lidové umění. Troup přitom nebyl tradicionalistou, vyjadřoval se zcela moderně. V jeho malbách se objevuje reminiscence na gotické a barokní umění nejen co se týče námětů a formy, ale také výběru výtvarných materiálů. Všechny uvedené podněty a vlivy dokázal osobitým způsobem přetavit a sloučit." (z tiskové zprávy).

 

Rozsáhlé a pestré dílo Miloslava Troupa tvoří dnes nedílnou součást české výtvarné kultury. S osobitou obrazností se jím dokázal vcítit do široké a rozmanité škály témat a dějů. Svým inovativním přístupem k výtvarnému ztvárnění, kompozicím, koloristickému cítění ve volné i užité tvorbě se stal jednou z nejoriginálnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století.

Umělcovo dílo tak na své ocenění a docenění čeká.

 

Výstavní sály Obecního domu v Praze - 15. 9. 2017

Více informací: www.troup-miloslav.cz

 

 

Olga Szymanská

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012