Hlávkovy ceny za vědeckou literaturu

Marina Hofmanová (Hužvárová) 6 2017 Aktuality česky

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech

Foto Marina Hužvárová

 

V lužanském zámku nedaleko západočeských Přeštic pokračuje i letos krásná tradice vyhlašování Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. A protože z logiky věci spadají oceňovaná díla vždy do předcházejícího roku, letos 26. června se vyhlašují ceny za rok 2016.

 

Původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice v hodnoceném kalendářním roce se vyhlašují ve čtyřech kategoriích – společenské vědy, lékařské vědy, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě. Vybírá je odborná porota, která má pravomoc případně některou kategorii nevyhlásit, jako tomu bylo v oblasti věd o živé přírodě právě v aktuálním ročníku.

 

Kdo si tedy letos odnáší ocenění, které je v duchu Hlávkova mecenášství spojené s finanční odměnou ve výši 50 000 korun?

Ve společenských vědách je to knižní dílo Benediktini I, II od autorů Martina Mádla, Radky Heisslerové, Michaely Šeferisové Loudové, Štěpána Váchy a kolektivu (vydala Academia)

Ve vědách o neživé přírodě se prosadila kniha Roboty a robotizované výrobní technologie od Zdeňka Kolíbala a kolektivu (nakladatelství VUTIUM.

oboru lékařském vybrala porota publikaci Plastická a rekonstrukční chirurgie, kterou napsal Ladislav Bařinka (vydalo nakladatelství univerzity MUNIPRESS/

 

 

V rámci slavnosti bývá taktéž předávána Pamětní medaile Josefa Hlávky za podporu odkazu největšího českého mecenáše.

Nadace ji letos udělila prof. MUDr. Antonínu Pařízkovi, CSc., vedoucímu lékaři z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF a VFN. Budova Zemské porodnice, v níž klinika sídlí, je mj. dílem architekta Hlávky (více např. zde).

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012