Gerhard Richter

5 2017 Kultura česky

Nejvýznamnější žijící umělec

vystavuje v Praze

 

V rámci Česko-německého kulturního jara připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Goethe institutem a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo první retrospektivu Gerharda Richtera ve středovýchodní Evropě. Ve více nežli sedmdesáti dílech představuje jednoho z nejvýznamnějších žijících umělců, jehož tvorbu oceňují odborníci i zájemci světových aukčních síní.

 

Gerhard Richter, narozen 1932 v Drážďanech, se stal jedním z předních německých umělců své generace, kteří se dokázali výtvarně vyjádřit k nacistické historii rodné země. S nacismem samotným měl bezprostřední zkušenost z rodiny: sám jako chlapec v Pimpfen-přípravce pro Hitlerjugend, strýc Rudi jako nacistický voják. Autor však nikdy nepokládal a nepokládá německoui historii za svůj hlavní námět a jeho díla k ní ani neodkazují, nemohou být tedy vykládána didakticky či dramaticky. Poválečná léta ve východním Německu znamenala přípravu autora na celoživotní dráhu umělce v nekončícím ověřování nejrůznějších možností malířského projevu. A setkání s tvorbou umělců, například s akčními tvůrčími polohami Jacksona Pollocka, znamenalo otevření se širokým obzorům svobodného uměleckého vyjadřování. A současně odmítnutí sklíčenosti reálného života východního bloku, v němž Richtera ještě utvrdila studijní cesta do Moskvy roku 1961. To vše předcházelo jeho emigraci do západního Berlína, odkud po čase přešel do Kolína nad Rýnem, kde žije dodnes.

 

Autor, nezařaditelný do jakéhokoliv výtvarného stylu. S nebývale širokou škálou vyjadřovacích prostředků a forem, a to z nejširšího spektra historických vlivů: od realismu po naturalismus, od impresionismu k pop artu, od konceptuálního umění po abstraktní expresionismus. Podněty "si ukládal" již z časopisů od tety a ze studentských výletů, později studijních cest. Inspirován literaturou, filozofií, uměním: Hesseho, Zweiga, Feuchtwangwra, Nietzcheho, Goetheho, Schillera, Velazqueze, Durera, Corintha - se samotářskou vášní pro kresbu v pocitové póze vyhnance jako Nietchze. Čerpal i z příběhů Tisíce a jedné noci ad. Vedle abstrakce se zajímal vždy o krajinomalbu, figurální i sociální témata, potrétní tvorbu. Dokázal zúročit například i digitální tisk s hliníkovou fólií a plexisklem, tvořit krásné vitráže. Stálé hledání malířských a výtvarných forem je pro něj nekončící a velmi vzrušující cestou, na níž dokáže diváky, teoretiky, sběratele stále překvapovat. Proto je díly zastoupen ve světových oficiálních institucích. Sběratelé si jejich získání z aukcí pokládají za čest a privilegium - naposledy malba ledovce plujícího na mořské hladině (v přepočtu téměř 552 milionu Kč).

 

Výstava představuje průřez takřka šedesátiletou tvorbou mistra. Spatříme zde díla od fotorealistických maleb až po expresivní a geometrické abstrakce, například konické portréty jeho dcer Betty a Elly. Dále obrazy všední každodennosti, historická i společenská témata, mořské a horské krajiny. Monochromatická plátna šedé, abstraktní kompozice plné exprese, sérii geometrických, digitálně tvořených pruhů "pohybů" i slavné barevné vzorníky pro zakázku výzdoby okna gotické katdrály v Kolíně nad Rýnem. Z Lidic zapůjčený obraz v životní velikosti (již zmíněný) Strýček Rudi. Stejně tak listy legenfárního Atlasu-autorské fotografie, novinové výstřižky a kresby, shromaˇžďované od šedesátých let.

Časová osa výstavy ze 2. patra paláce Kinských pokračuje do konírny v přízemí: s autorským filmem i s dokumenty o autorově díle i se slavným filmem Paiting. V Klášteře sv. Anežky České je rozsahem menší část výstavy: s cyklem Březinka o utrpení a hrůze tábora v Osvětimi, a také monumentání skleněný objekt, v němž se odráží hra dopadajícícho a odrážejícího se světla.

 

Výstava pod výmluvným názvem Gerhard Richter otevřena do 3. září 2017.

 

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012