Jaroslav Císař

Venda Šebrlová 4 2017 Knihy česky

Zdeněk Pousta

Jaroslav Císař

 

Život tohoto muže je věrným obrazem vývoje české společnosti ve 20. století. Původně se věnoval matematice a astronomii, které studoval v Americe. Pak přišla I. světová válka a s ní vznik Výboru na podporu a osvobození českého národa. Boj o samostatnost se stal Císařovým posláním a byl tak aktivním představitelem zahraničních Čechů, že se stal po Masarykově příjezdu do USA jeho tajemníkem. A přišla II. světová válka a následně změny v chápání společnosti a svobody člověka v ní. Politika jej zajímala až do jeho smrti v roce 1983.

 

„Jak už to bývá, člověk si až pozdě uvědomí, s jakou osobností měl tu čest se potkat, a marně lituje, že se nezeptal na to či ono. - Odvaha, vlastenecký zápal, pracovitost, průbojnost a víra v konečné vítězství boje za samostatný stát - to byly vlastnosti, které v Americe po vypuknutí požáru Velké války prokázal“ píše autor v úvodu k velmi podrobné biografii výjimečného muže. Prostudoval spoustu materiálu, některé vzácné dokumenty a informace získal od Císařovy dcery Milady Cvachové, jeho vnučky Milady a vnuka Miloše. Bez jejich pomoci by v portrétu světoobčana RNDr. Jaroslava Císaře chyběly momenty z rodinného života, které mnohdy jeho rozhodnutí osvětlují.

 

Nebyl jen aktivním politickým činovníkem při zakotvování předválečného Československa, nad Skotskem pozoroval mlhoviny a pro české děti přeložil proslulou Alenku v říši divů a za zrcadlem. Celý život se stěhoval po světě, a přitom si podle rodiny zachoval krásnou češtinu, znal spoustu lidových písní a miloval jihomoravské bíle víno (červené si nechával posílat z Francie).

 

O této knize lze říci jen to, že koho zajímají moderní dějiny naší země, musí tuto pozoruhodnou Poustovu práci znát. Díky patří nakladatelství Vyšehrad, které edici „Velké postavy českých dějin“ připravuje. Císař je 22. osobností této řady.

 

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012