Mladým Lachům, KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ

4 2017 Kultura česky

Mladým Lachům

 

Vážení mladí Laši v Praze - rodáci od Odry, Ostravice a Lučiny

 

Všechny tři vás pozdravuji z Ostravy-Proskovic a posílám vám jednu informaci o konání a činnostech Lachů v Praze. A taky pozvání na příští akci, která se tam koná za přítomnosti našeho milého Lašského krále Zdeňka Viléma I. Krulikovského.

Představím se.

Jmenuji se Karel Sýkora, jsem důchodce a byl jsem učitelem, koksařem a kameníkem. Zájmy mám mnohé (studia i fyzické práce, sokol a sportování, dějiny a osudy odbojářů, CHKO Poodří a služby veřejnosti atd.) včetně skromných aktivit pro naše Lašsko. A právě o tom vám píši a tento můj dopis berte jako informaci a případně jako nezávazné pozvání. Pozvání na setkání Lachů, kteří žijí v Praze a okolí a na setkání se Zdeňkem Vilémem.

Setkání se konalo již několikrát a můžete se o nich dočíst v našem čtvrtletníku Lašský dostavník. Možná o těch lašských aktivitách, o Lašském království, o Lašsku nebo o „našich předních mužích a ženách“ již víte dávno, ale zcela jistě budete vy i všichni další  s  radostí a vždy vídání i vítání na všech lašských akcích nejen v Praze, ale kdekoliv jinde.

 

Příští setkání Lachů v Praze se uskuteční v sobotu 22. dubna  2017 a koná se v  Radegastovně na Smíchově (Anděl).

 

Mnoho zajímavých informací najdete na www.lassko.eu včetně čtvrtletníku Lašský dostavník. Např. pěkné čtení je v LD 2014/2 na str. 6 a 7 nebo v LD 2015/2 na str. 11..

Já osobně se tohoto setkání nemohu pro aktuální zdravotní problémy zúčastnit, ale v budoucnu se spolu můžeme setkat na některé z četných akcí (Pustevny-Radhošť, Krmelín, Čupek aj.). V případě, že se rozhodnete k návštěvě onoho setkání 22. dubna 2017 v Radegastovně na Smíchově, tak vám přeji skvělou zábavu, mnohá setkání s kamarády a rodáky z našeho Lašska a posílení vašeho lašského povědomí.

 

S úctou Karel Sýkora, věrný Lach ze Staré Bělé a Proskovic

 

V Ostravě-Proskovicích 26. března 2017

 

 

 

 

KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ

a jeho „Jara“ v Praze

 

Dnes již dosti známé Kulturně – vlastivědné o. s. KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ – REGNUM LACHIENSIS každoročně pořádá řadu zajímavých aktivit po celém svém území i v Praze.

 

Historie

Laši to neměli nikdy lehké, ale vždy měli tuhý kořínek a výdrž. Z Lachů vyšel i Leoš Janáček: jejich kultura mu byla inspirací například k Lašským tancům. Hukvaldy pořádají Janáčkovo hudební Lašsko, existují mnohé lašské lidové sbory, soubory, lašské „izby". A co sami Laši?

Před více nežli třiceti lety jejich diskriminace zesílila: nejdříve v podobě mračen a ochlazení, pak tuhých zim, na něž ovšem Laši byli a jsou zvyklí. Ledy začaly roztávat, když v hanáckém exilu – Olomouci došlo k významnému počinu Lachů roduvěrných: dne 15. září 1987 se tu sešel ilegální spolek Lašská obroda pod krycím názvem Radegast. Tento den byl prohlášen i Prvním dnem všeho Lašstva. Bylo vyhlášeno Lašské Království a rok nato Megalia Lachia – říše veškerého lašského lidu. Ač se všechny tyto události odehrávaly vždy na podzim, pro Lachy znamenaly pokaždé jejich velké Jaro: k této poctě probíhají tedy každoroční Lašská Jara v Praze. – Kdeže bylo Valašské království, které vzniklo v prvé půli devadesátých let (poznámka autorky článku) – Království Lašské dnes zahrnuje území Moravy, Slezska, Polska i Slovenska: podrobně o tom v knize Lašsko-Etnografický a kulturní region Moravy a Slezska (Z. V. Krulikovský).

 

Rozmach

V lašské otázce nastal rozvoj, když roku 1990 proběhlo kolokvium k 85. výročí narození lašského básníka Ervína Goja (Óndry Lysohorského) ve Frýdku-Místku, navrženého na Nobelovu cenu za literaturu. Začal však rozmach tzv. Valachománie, jež Lachy utiskovala i na jejich vlastním území. Roduvěrný Lach Zdeněk Vilém Krulikovský nezahálel: na konci roku 1999 s frýdecko-místeckými lašskými bratry založili sdružení Moravskoslezské Lašsko. A byl to také on, kdo byl jednomyslně zvolen Lašským králem jako Zdeňa Viluš I. Chrabrý poprvé 15. září 1987. Na otázku, zda Lašsko přežije rok 2000, mohl s úsměvem odpovědět kladně. Dne 27. dubna 2002 založila družina Lachů na Čeladné Markrabství Lašské. Tím stvrzeno, že Čeladná byla a je centrem Lašska – ne Valašska, jak se mylně domnívalo Valašské království se svým králem (poznámka autorky článku) – Dne 20. srpna 2005 byl Lašským králem stvrzen do úřadu Lašského markraběte Radim Uzel, původem ze Slezské Ostravy a tento den byl zároveň vyhlášen Dnem nezávislosti Markrabství Lašského. Při významných příležitostech Laši pějí Lašskou hymnu, poprvé před více nežli dvaceti lety. Významnou působnost L. krále a jeho družiny zahrnuje účast na každoročních vlastivědných výšlapech k pramenům, na výplazech až na Lysou horu či okolní vrcholy, na bálech, vernisážích výstav, slavnostech, krojovaných průvodech – a to i na jiných územích, při vítání jara a léta, při otevírání každoroční sezóny.

 

Praha

Království Lašské mělo v Praze svou ambasádu od začátku roku 2011, jejíž působnost přešla od roku 2016 do beskydské Dolní Bečvy a tamních Hodoňovic. Vznik pražské ambasády vyšel z potřeby Lachů, v Praze žijících od narození či Lachů přistěhovaných, scházet se a sdílet své poznatky především v jazyce jim vlastním. A zároveň Lachů ze světa i všech z rodných krajů, kteří do Prahy zavítají a také přátel a těch, kteří se k Lašsku hlásí. V rámci divadelních představení a hudebně-literárních pořadů o Lašsku mají přítomní možnost setkat se s Lašským králem a členy jeho družiny i vzácnými hosty, ale především mezi sebou. Tehdy je možné získat knihy o Lašsku: Lašsko-Etnografický a kulturní region Moravy a Slezska, Knížku pro každého Lacha, Česko-Lašský slovník, Lašský dostavník- čtvrtletník o kulturním dění Lašska. Dále knihy předních autorů a autorek Lašského regionu, předměty a materiály s lašskou tématikou.

 

Lašská Jara

Členové o. s. Království Lašské v rámci každoročního Lašského Jara v Praze vždy na jeho začátku zapějí Lašskou hymnu. Po ní přichází bohatý program: v minulosti v něm bylo například představeno pásmo „Zvoňa na Beskydě-Kabinet lašských písní a básní, s připomínkou 300. výročí od úmrtí lašského zbojníka Ondraša z Janovic“ (o jeho rodovém původu i původu jeho jména bylo psáno v Lašském dostavníku č. l/2015) či výročí narození básnířky, lidové vypravěčky a výtvranice Františky Pituchové (o její osobnosti a tvorbě vyšel článek v Českém dialogu). V průběhu setkání vystupují osobnosti, majících k Lašsku blízký vztah, například tenorista Národního divadla Dalibor Janota a mnozí další. Spoluzakladatelky pražské ambasády L. K. Olga Szymanská a Radana Šatánková, spjaté s Lašskem rodově, v programu představují svou tvorbu i tvorbu mnohých lašských literátů. Texty v nářečí bravurně zvládá soubor Odualajne pod vedením Zdeňka Viléma Krulikovského. Členové souboru jsou profesionálními herci, především Těšínského divadla. Po skončení oficiálního programu přítomní vždy setrvávají v inspirativních hovorech a polemikách.

 

Můžeme Lašskému králi a jeho družině Království Lašského jen popřát, aby jim nabitý program dovolil scházet se s krajany a přáteli v Praze více, nežli pouze jedenkrát za rok.

 

Olga Szymanská

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012