Stále živý Bedřich Smetana

Anna Sobotková 3 2017 Kultura česky

Stále živý Bedřich Smetana

 

Na měsíc březen připadá výročí narození Bedřicha Smetany jednoho z největších českých skladatelů. V roce 1824 se v Litomyšli narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů, jehož tvorba je navždy spjata s budováním české hudební kultury. Jeho talent a vliv na kulturní dění českého národa byl tak veliký, že se navždy zapsal do dějin. Na počest jeho životního díla se každoročně v Praze koná hudební festival Pražské jaro.

 

Bedřich se na přání svého otce věnoval hudbě a od čtyř let se začal věnovat hře na housle a klavír. Po maturitě na gymnáziu v Plzni odešel do Prahy, kde studoval kompozici a živil se jako učitel. V roce 1848 si založil vlastní soukromou hudební školu. Několik let působil také ve Švédsku, kde získal místo sbormistra, klavíristy a učitele hudby. Po návratu do Prahy marně usiloval o získání místa ředitele pražské konzervatoře a v soukromí se často trápil finančními problémy. První velký úspěch na sebe však nenechal dlouho čekat a v roce 1866 po uvedení opery Braniboři v Čechách, získal cenu za nejlepší českou operu. Největší úspěch však přišel později, po uvedení opery Prodaná nevěsta, která měla premiéru roku 1866 v Prozatímním divadle. Díky tomuto úspěchu také Smetana získal místo kapelníka orchestru divadla.

V roce 1868 měla v Novoměstském divadle u příležitosti položení základního kamene Národního divadla premiéru opera Dalibor. V létě 1874 přestal Smetana slyšet na jedno ucho a později ohluchl úplně. Navzdory těžké nemoci však zkomponoval další opery – Hubička, Tajemství a Čertova stěna. Smetanův stav se však časem natolik zhoršil, že byl v dubnu 1884 převezen do Prahy, kde také v ústavu pro duševně choré 12. května téhož roku zemřel. Slavný skladatel leží pochovaný na pražském Vyšehradě, jeho opery však stále patří k těm nejvíce oblíbeným a jsou stálicí na repertoáru Národního divadla. Jako odkaz životního díla Bedřicha Smetany vznikl v roce 1946 Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, který se poprvé uskutečnil pod záštitou prezidenta Edvarda Beneše při příležitosti padesátého výročí založení České filharmonie. Od roku 1952 je festival Pražské jaro zahajován cyklem symfonických básní Má vlast Bedřich Smetany a uzavírán 9. symfonií S ódou na radost od L. van Beethovena. Součástí Pražského jara je i Interpretační soutěž, která je věnována mladým a talentovaným interpretům.

 

Anna Sobotková

(obrázek: Bedřich Smetana)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012