Sokol v USA

3 2017 Naši ve světě česky

Sokol v USA

 

Zdá se skoro neuvěřitelné, že v onom roce 1865, kdy v našem království existovalo nebo spíš bojovalo o svoji existenci pár průkopnických sokolských jednot, se v americkém St. Louis našli tři osvícení a vizionářští muži – Karel Procházka, Jaroslav Vostrovský a E. B. Erben – a založili v duchu ideálů našich zakladatelů Tyrše a Jindřicha Fügnera, a jistě taky jako určité duchovní pouto se starou vlastí, dne 14. února 1865 první sokolskou jednotu na americkém kontinentě. A netrvalo dlouho a během pár následujících let vznikly sokolské jednoty v dalších místech – v Chicagu, New Yorku, Baltimore, Clevelandu, Milwaukee, Detroitu, CedarRapids, Omaze a dalších, především tam, kde byla početná česká komunita lidí, kteří přišli do Ameriky za prací. Není cílem tohoto textu podrobně popsat celou historii a vývoj Sokola v USA, ale aspoň připomeňme, že od roku 1879 již probíhaly první soutěže a v roce 1893 se uskutečnil v Americe první slet. Ostatně účast amerických sokolů na všesokolských sletech v Praze, především před 2. Světovou válkou, je připomínána ve všech našich publikacích z historie Sokola.

Dnes je Americká obec sokolská (AOS) výborně fungující střešní sokolskou organizací s pevnou strukturou v šesti župách a 35 tělocvičných jednotách. Pro úplnost bychom měli doplnit, že kromě AOS fungují v USA také další, i když menší střešní sokolské organizace – Sokol USA, založený především sokolskými imigranty se sídlem v Pittsbourghu, a Dělnický americký Sokol sídlící v New Jersey.

V jubilejním roce 1995 byla otevřena nová sokolovna v Baltimore a také ve Westu, kde tu původní zničil nedávno výbuch chemické továrny.

K vyvrcholení oslav významného jubilea došlo ve městě, v němž žije početná menšina českých přistěhovalců a jejich potomků a také zde sídlí ústředí Americké obce sokolské – v Chicagu. Po sportovní a tělocvičné stránce se slavilo především v pátek 13. Listopadu, a to turnaji a soutěžemi v několika sportovních odvětvích a následně večer ve sportovní hale tělocvičnou akademií.

Rady Světového svazu sokolstva. Celé oslavě dala jistě punc nejvyšší společenské úrovně přítomnost mistryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Kateřiny Valachové v doprovodu velvyslance ČR ve Spojených státech amerických Petra Gandaloviče. Všichni tito významní hosté přednesli pozdravné projevy, starostka ČOS sestra Hana Moučková zdůraznila význam sokolských jednot a sokolského života pro české a slovenské přistěhovalce a zároveň připomněla důležitou roli, jakou hrála Americká obec sokolská v historických vztazích s československými sokoly, i jakou hraje dnes v rámci Světového svazu sokolstva. Slavnostní atmosféru této oficiální části pak v závěru večera vystřídala uvolněná, neformální a přátelská atmosféra „after party“, kde jsme si třeba při místním americkém pivu mohli všichni volně popovídat, zavzpomínat i „vyřešit“ (uvozovky jsou zde samozřejmě dosti na místě) všechny aktuální problémy.

Přejme tedy Americké obci sokolské mnoho úspěšných let do budoucna, řadu nových členů, program, který tyto členy přitáhne a bohatou spolupráci s námi v ČOS i dalšími sokoly ve světě.

 

Vladimír Dostál

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012