Český exil v Austrálii (1948-1989)

Eva Střížovská 3 2017 Knihy česky

Český exil v Austrálii (1948-1989)

Autoři Jaroslav Miller, Jana Burešová, Miloš Trapl

Dějiny českého exilu v Austrálii jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů i moderní kolektivní paměti Čechů. Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet exulantů z Evropy postižené komunismem a válečným běsněním. Poúnorový i později posrpnový exil z Československa zde představoval početně silnou a organizovanou komunitu, která se výrazně angažovala v boji proti komunismu. Český (a slovenský) exil vytvořil v Austrálii silnou subkulturu, která dala vzniknout řadě politických i uměleckých počinů a v níž vynikla řada silných osobností.

Toto je informace „ze záložky“ o knize, kterou vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Oceňuji toto nakladatelství, protože vydává skutečně hodnotné knihy. Tato k nim patří, ale nejsem si jistá, jestli ji čtenáři budou hromadně kupovat, i toho si na NLN vážím, že na to vždycky nedbají, i když tato kniha měla zřejmě zajištěnou finanční stránku podpořenou projektem GAČR P410/12/1294.

Nesouhlasím sice s úvodní větou, že „jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů…“  Kdyby autoři nahlédli do mé knížky Mezi našimi v Klokánii, příběhů je tam dost. A stejně tak v mnoha čechoaustralských časopisech počínaje Váňovým  Hlasem domova, Zpravodajem Sokola Sydney až k současnému Čechoaustralanovi.

Ale musím přiznat, že knížku jsem přímo zhltla. Určitě proto, že jsem tři měsíce Austrálií „mezi našimi“ cestovala a že se s mnohými i dalšími stýkám dodnes, ale i proto, že je napsána na badatele docela čtivě.

Zajímavé by určitě také bylo pokračování, tedy od roku 1989…

 

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012