kde - co

6 2003 Slovo redakce česky
obálka čísla

Německo

OLD TIMERS JAZZ BAND
ze Slaného pod vedením Jiřího Plašila (banjo) reprezentoval v Mnichově v jazzové pivní zahradě Waldwirtschaft od 19. do 25. dubna český tradiční jazz. Koncerty byly bouřlivě povzbuzovány i členy Československého kulturního klubu pro audiovizi (pořadatel Česko-německých kulturních dnů v Mnichově na podzim), jehož předseda Rostislav Netopil s orchestrem několikrát vystoupil jako sólista na v jazzové hudbě méně užívaný C-melody saxofon.

Argentina

TANEČNÍ SOUBOR SOKOL
dostal od Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV hezký dárek: šest párů nových chodských krojů a několik instrukčních videokazet s choreografií českých a moravských tanců. Slavnostní událost se uskutečnila v prostorách českého velvyslanectví v Buenos Aires. Zúčastnila se většina členů tanečního souboru, velvyslankyně, krajané v čele s jejich vedoucím Eduardem Letochou, který vyjádřil radost nad novými kroji. Dosud totiž soubor vystupoval v původních, které si Češi a Moravané přivezli z domova na počátku minulého století.

Dánsko

JANA NOVÁKOVÁ,
severomoravská rodačka, žijící v Härlevu, asi 70 km od Kodaně, se rozhodla šířit povědomí o uměleckém řemesle, které vystudovala: krajce. Pronajala si opuštěnou budovu, kterou postupně za nelehkých podmínek (během rekonstrukce vyhořela) zvelebila a otevřela zde výstavní komplex - Ateliér Moravia.

Výstavy přitahují návštěvníky ze širokého okolí. Česká republika má v osobě Jany Novákové vynikající kulturní propagátorku.


Česko

KORUNOVAČNÍ KLENOTY ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ
budou vystaveny na Pražském hradě ve dnech 3. - 13. července 2003.Návštěvnická veřejnost bude mít mimořádnou příležitost prohlédnout si jednu z nejvýznamnějších národních kulturních památek - symbol českých dějin a státnosti - originály českých korunovačních klenotů. Jejich vystavení je uspořádáno k příležitosti 10. výročí vzniku samostatné české republiky, zvolení nového českého prezidenta a 85. výročí založení České republiky. Přístup k prohlídce bude jižními zahradami Pražského hradu.

Starý královský palác - místnost
Staré registratury
denně od 9 do 17 hod.


Austrálie-Česko

JAROSLAV J. MAREK,
filmař žijící na Tasmánii uspořádal v květnu v Chrudimi promítání svých filmů a přednášku o svém sousedovi - a to jak původně z východních Čech, tak nyní již dlouhá léta na Tasmánii. Je jím jeden z nejúspěšnějších světových sýrařů MILAN VYHNÁLEK, o jehož osudech vyšla poutavá knížka Kde je tráva zelenější. (Na snímku jeho mlékárna a sýrárna ve Smithonu.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012