Praha za Karla IV.

Olga Szymanská Kultura česky

 

Muzeum hlavního města Prahy představuje hlavní město s architektonickými skvosty z doby panování Karla IV. a zároveň prezentuje císaře jako velkého stavitele a urbanistu.

 

Velkorysý rozmach

Jedním z nejvýznamnějších architektonických plánů Karla IV. byla výstavba Nového Města pražského. Se čtyřmi městskými branami, tři kilometry dlouhými a šest metrů vysokými hradbami, které dle kronikáře Beneše Krabice z Weitmile byly postaveny za pouhé dva roky. Kdy díky přičinění místních stavebníků vyrostlo během krátké doby na jeden a půl tisíce obytných domů. A kdy se součástí města staly také zahrady, vinice a chmelnice. Rozloha Nového Města pražského dosáhla v konečné fázi dvakrát většího rozměru, nežli Staré Město. A s počtem obyvatel kolem čtyřiceti tisíc se toto nové území zařadilo k největším v tehdejší Evropě. Díky těmto okolnostem se tak Praha stala centrem řemesel, obchodu a vzdělanosti.

 

Výstavní prostor

Historický Dům U Zlatého prstenu je plánován jako muzeální prostor, který se postupně zaplňuje středověkými předměty ryze pražského původu. Výstava pod názvem Praha Karla IV – velkolepé staveniště Evropy o popsané realizaci města je jeho první částí. Jedním z ústředních exponátů této kolekce je model Starého Města a Nového Města pražského, Malé Strany, pražského souměstí. A samozřejmě i obou hradů: Pražského hradu a Vyšehradu. Na jejich modelech tzv. video-mapping velmi dobře zachycuje stavební a urbanistický vývoj města v průběhu 14. století. Spatříme zde také velmi cenné exponáty ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k velice významným poutním místům doby a střediskům duchovního života.

 

Očima i smysly

Pro výstavu se pořadatelé s předními odborníky zaměřili především na středověký urbanismus a karlovskou dobu „Karlova století“. V němž se Praha proměnila nejvýznamněji díky rozsáhlým aktivitám panovníka, který z nevýznamného města učinil své reprezentativní sídlo i evropskou metropoli Svaté římské říše. Expozice prostřednictvím hmotových i virtuálních modelů staveb, odpovídajících nejnovějším vědeckým poznatkům velmi věrně přibližuje představy i záměry císaře k jeho podobě města i života obyvatel lucemburské doby. Pomocí nejmodernější projekce a dotykové obrazovky lze na výstavě zapojit všechny naše smysly. Představa, aby v konečném výsledku vše působilo jako určitý druh představení, se pořadatelům splnila.

 

Touto výstavou v Domě U Zlatého prstenu se jednak uzavírá Karlovský rok a jednak otevírá první část rozsáhlé expozice muzea nového, které má být dokončeno do pěti let.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012