K SLÁVĚ; A OZDOBĚ - Textilní skvosty českých a moravských synagog

6 2003 Kultura česky
obálka čísla

Praha, jedno z nejstarších a nejvýznamnějších židovských středisek střední Evropy, od raného středověku spravovala svou židovskou obcí více středisek - center života Židů, kteří své svatostánky obdarovávali dary, z nichž se mnohé zachovaly do naší doby.

Výstava pod výše uvedeným názvem je vyjímečnou přehlídkou textilií českých a moravských synagog, neboť v takovém rozsahu nebyly nikdy u nás vystavovány. Tvoří je opony, pláštíky na Tóru, povijany a pokrývky na chrámové pulty. Kromě rituální mají uměleckou a kulturněhistorickou hodnotu. Sbírka je ve světovém měřítku ojedinělá počtem, stářím a kvalitou, ale především proto, že tvoří souvislý vývojový celek od 16. do 20. století a pochází z jednoho celistvého území.

Můžeme obdivovat tkaniny (samety, brokáty, hedvábné damašky) z Orientu, např. nejvzácnější italský samet s motivem granátového jablka z Florencie.

Dále techniky stříbrných a zlatých vetkávaných nití při užití perel, kupříkladu v nejstarší naší dochované chrámové oponě (r. 1592 ji zhotovil a daroval Staronové synagoze mistr Šelomo Perlsticker). Pozornost zajisté upoutají ikonografické motivy: se symboly judaismu (Davidova hvězda, sedmiramenný svícen, desky zákona), se symboly zastupujícími jména donátorů (lvi, jeleni, medvědi nebo orli). I kaligrafie a ornamentika, jejíž symboly nacházíme na židovských náhrobcích jakožto nedílné součásti kultury Židů od počátků, které pro ně mají tudíž hluboký význam.

Rozsáhlý fond Židovského muzea v Praze, z něhož je výstava tvořena (v Císařské konírně Pražského hradu - do 22. 6. 2003), by nikdy nevznikl, bohužel, nebýt pronásledování Židů ve druhé světové válce, kdy byly ze zrušených synagog svezeny veškeré inventáře. Proto se muzeum právem dnes pyšní sbírkou mimořádných kvalit a čerpá z nich při veškeré činnosti.

Dokumentuje tak svébytnou jedinečnou kulturu, spjatou přes svou odlišnost s českými a moravskými dějinami.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012