80 let rozhlasového vysílání

6 2003 Kultura česky
obálka čísla

je název výstavy v Národním muzeu v Praze. Ve spolupráci s Českým rozhlasem ji NM uspořádalo u příležitosti letošního osmdesátého výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání (poprvé 18. května 1923 ze stanu ve Kbelích společností Radiojournal) na území tehdejšího Československa. To bylo druhou evropskou zemí s pravidelným rozhlasovým vysíláním, předtím v roce 1921 začala pravidelně vysílat britská BBC.

Autoři expozice se pokusili shromáždit materiál k plynulému vývoji média. Například technickou aparaturu (magnetofony - přístroj Blattnerphore jako předchůdce pozdějších typů, používaný od poloviny třicátých let do konce první světové války, nebo historicky cenný Philips--Miller pro záznam a reprodukci zvukového signálu, užívaný československým rozhlasem od konce let čtyřicátých do poloviny padesátých. Obrazová a textová dokumentace na panelech přináší osm významných časových i tématických období vývoje vysílání od ranných dob až po dnešní moderní médium, a to vždy ve výběru s podstatným komentářem. Kolekci obohacuje videoprojekce, poslech zvukových snímků a počítačová technika.

Při prohlídce stojí za zamyšlení, zda nebylo možné zapůjčit více technických přístrojů i historických radiopřijímačů od sběratelů a soukromých osob. Stejně jako zahrnout do doprovodného programu (koncertů a přednášek, které jsou v NM pro návštěvníky zdarma) besedu právě s bývalými pracovníky pro české vysílání BBC-Pavlem Tigridem, Ivanem Medkem a jinými. Možná nás ještě do konce výstavy (oproti původnímu termínu je již nyní prodloužena až do 17. srpna 2003!) Český rozhlas touto besedou mile překvapí. V prodejně NM je k dispozici publikace k výstavě, stejně jako artefakty spjaté se vznikem a osmdesátiletým vývojem Českého rozhlasu.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012