Podkarpatská Rus

Eva Střížovská 12 2016 Knihy česky

 

V dějinách Československa 1918-1946

 

Jan Rychlík a Magdaléna Rychlíková

 

Zde je ukázka ze záložky knihy. Lépe bych to v recenzi nenapsala. Kniha je opravdu pozoruhodná. Mrzí mne, že jsem nikdy na Podkarpatské Rusi nebyla a mám v úmyslu to napravit. Nejen po přečtení této knihy plné historických fakt, ale i proto, že mezi mými čtenáři byli a jsou tací, kteří odtamtud pocházejí a vyprávěli mi o té zemi tak zkroušenou válkami. Do letošního září – už deset let – jezdily české folklorní soubory z Podkarpatské Rusi na Krajanský festival do Prahy. I když byl festival, který obětavě a bez odměny organizovala dr. Věra Doušová, Ministerstvo zahraničí a jiné patřičné státní orgány jej nadále nepodpoří, takže letošní byl poslední a paní Doušová na něj splácí dluhy ze svého. To je ostuda. Tak špatný postoj k zemi, která s námi byla v sesterském či bratrském vztahu dvacet let!

 

Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi. Dějiny kraje pověstného svou přírodní krásou a zvěčněného mimo jiné v prózách Ivana Olbrachta vykládá Jan Rychlík z hlediska politického, sociálního a ekonomického vývoje. Sleduje průběh začlenění Podkarpatské Rusi do československého státu, vývoj za první světové války a v době rozpadu Rakouska-Uherska. Zabývá se otázkou autonomie území v rámci ČSR, politickými stranami na Podkarpatské Rusi i jejím národnostním složením. Detailně sleduje rozvoj a strukturu zemědělství, mapuje stav průmyslu, obchodu, bankovnictví i dopravy. V kapitole o sociální situaci se srovnává životní úroveň na Podkarpatské Rusi a ve zbytku ČSR, kapitola o školství rozebírá komplikovanou jazykovou otázku a pozornost je věnována též působení českých úředníků na území Podkarpatské Rusi. Kniha Jana Rychlíka, napsaná společně s jeho ženou, etnoložkou Magdalénou Rychlíkovou, je hutným a informativním představením dějin regionu, který nám zůstává stále blízký, jakkoli jeho spojení s našimi zeměmi trvalo jen dvě desetiletí!

 

Vydalo NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD.

 

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012