PROHLÁŠENÍ KONZULTATIVNÍ RADY STÁLÉ KOMISE SENÁTU PČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

-red- 11 2016 Aktuality česky

 

 

Ve dnech 19. – 20. 9. 2016 se v Praze v Senátu konala konference s názvem „ Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou uspořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve spolupráci s Českou školou bez hranic z.s., Akademií věd ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Během prvního dne vystoupili zástupci z 10 ministerstev ČR, Úřadu vlády ČR, AV ČR a diskuze byla zaměřena na meziresortní kompetenci a péči směrem k diaspoře žijící v zahraničí.

Druhý konferenční den se věnoval příkladům z praxe a zkušenostem z jiných zemí a byl obohacen o vlastní zkušenosti Čechů žijících v zahraničí.

 

Konference došla k závěrům, že chybí koordinace všech činnosti směrem k diaspoře, které by bylo dobré propojit.

Je potřeba na toto téma jednat s Vládou ČR, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinací ministerstev v oblasti vztahu státu a diaspory prostřednictvím posíleného pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

Za vhodné je také určit na každém ministerstvu jednoho pracovníka, který by zastupoval a koordinoval práci ministerstva s pracovištěm zmocněnce pro krajany žijící v zahraničí.

 

Po konferenci se konala mimořádná schůze členů Konzultativní rady při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Přítomní se rozhodli pro vydání třech bodů, které považují za klíčové, týkající se současného stavu tzv. krajanské politiky. Členové KR pocházejí z České republiky a také z různých koutů světa. Reprezentují jak názory místních, tak také názory české diaspory žijící v zahraničí.

 

BOD 1

KR poznamenává, že po dobu 26 let stále chybí oficiální politické vyjádření vlády ČR a dalších vrcholných orgánů k místu, jaké zaujímají Češi žijící v zahraničí v zájmech České republiky. Je na politické reprezentaci, aby posílila vazby mezi Čechy žijícími v zahraničí a Českou republikou.

 

BOD 2

* KR podporuje pro posílení vztahů mezi zahraničními Čechy a mateřskou zemí co nejrychlejší rozšíření a posílení pracoviště zmocněnce pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Pracoviště by mělo mapovat a koordinovat vše, co souvisí s krajany, včetně vytvoření snadnější možnosti se účastnit všech voleb z ciziny, krajanské kulturní akce, návrat a investiční možnosti krajanů do ČR.

* KR žádá zavedení jednoduchých korespondenčních voleb pro všechny občany ČR žijící v cizině. Za hlavní považujeme narovnání volebního práva pro všechny; pro ty doma i pro ty venku.

 

BOD 3

KR si váží trvalé snahy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí o posílení krajanských vztahů. KR znepokojuje opakované odmítání iniciativ Senátu Poslaneckou sněmovnou, především v oblasti volebního práva. KR je přesvědčena, že pro změny je nezbytné zapojit větší množství zainteresovaných a významných osob včetně Čechů a krajanských spolků v cizině.

KR si v této souvislosti uvědomuje svou klíčovou roli a hodlá důrazně podpořit veškeré aktivity, které mohou vést ke splnění společného cíle.

 

Za Konzultativní radu

 

MUDr. Martin Jan Stránský v.r.

 

 

(Foto: nová předsedkyně společné organizace krajanských spolků Eliška Hašková Coolidge)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012