SOKOL - Zprávy z celého světa

6 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Austrálie

* Oslavu státního svátku 28. října 2002 pořádal jak Sokol Sydney, tak i Sokol Melbourne, spolu s Čsl. obcí legionářskou a položením věnce ke hrobu Neznámého vojína.

* Se zármutkem přijala celá krajanská obec zprávu o skonu vynikajícího sportovce - lyžaře Antonína Šponara (82), zesnulého 9. 11. 2002. Vítěz mnoha domácích i zahraničních soutěží v alpských disciplínách emigroval v padesátých letech do Austrálie a usadil se, kde jinde, než v Australských Alpách.


Kanada

* Župa Kanadská a její členstvo se zúčastnilo dvou krajanských sbírek ve prospěch obětí povodní ve vlasti a přispěla k nim částkou 9 545 USD.

* XI. slet župy Kanadské se připravuje 24.-27. 6. 2004 v Torontu.

* Na valné hromadě Sokola Montreal 10. 11. 2002 byl zvolen nový výbor v čele se starostou br. L. Martinů.


USA

* V zájmu zvýšení aktivity jednot uvažuje předsednictvo AOS o obnovení funkce placeného ústředního cvičitele, který by návštěvami jednot a žup zajišťoval úroveň cvičebních hodin a jednotnost nácviku společných skladeb.

* Sjezd Slovenské TJ Sokol v USA, konaný 4.-7. 8. 2002 v Atlantic City (New Jersey), zvolil na další období opět sestru Beu Walkovou starostkou.

* XXIV. slet Slovenského Sokola v USA se koná 3.-6. 7. 2003 ve Valparaisu (Indiana).


Švýcarsko

* V důsledku emigrační vlny 1968/69, po "přátelské" okupaci ČSR armádami z východu, mohlo hned několik švýcarských jednot slavit v uplynulých letech svá výročí založení:30 let - Sokol Bern (1999), Solothurn (2000), Winterthur (2001), Baden (2002), Basilej (2002), Luzern (2002) 25 let - Sokol St. Gallen (2001), Aarau (2002).

* Jediný Sokol Curych mohl vzpomínat již 90 let své činnosti, spolu se spolkem Beseda Svatopluk Čech (1912). Kořeny vzniku této jednoty sahají domněle až do roku 1870, resp. 1877 s mnoha přerušeními.


Rakousko

* Starosta župy Rakouské br. Jiří Nováček se dožil v říjnu 2002 75. narozenin v plné pracovní aktivitě. Valná hromada Sokola Vídeň XI/XV byla zahájena vzpomínkou na zesnulého čestného starostu br. Pavla Floriana. Na jeho místo byl zvolen br. F. Kalousek.

* Br. Pavel Rodt, čelný činovník vídeňského Sokolstva, byl na 32. valné hromadě Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku zvolen novým předsedou této vrcholné krajanské organizace.


Anglie

* Významná zahraniční jednota Sokol Londýn oslavila v lednu 2003 100. výročí trvání. ČD je vzpomenul v č. 5/03. Do vedení Zahraniční obce sokolské, svěřené Londýnu na dvouleté období, byl zvolen starosta jednoty br. Lad. Potůček.


Francie

* Na valné hromadě Sokola Paříž 17. 11. 2002 se po 17leté činnosti rozloučil s funkcí starosty br. Robert Rada a předal ji nově zvolenému nástupci br. Jiřímu Bystrickému.

* V rámci oslav konce 2. světové války se v sobotu 10. 5. 2003 na jediném čsl. hřbitově ve Francii v La Targette u Arrasu uskutečnilo pietní shromáždění na paměť padlých Čechoslováků v bitvách obou světových válek na francouzském území. Vedle příslušníků roty NAZDAR z první světové války jsou zde pohřbeni i čsl. letci a vojáci, kteří za druhé světové války osvobozovali po boku spojenců Normandii. Spolu se zástupci čsl. velvyslanectví zde stáli se skloněnými prapory také pařížští Sokolové.


Německo

* Jedinou sokolskou jednotou na půdě SRN je, jak jsme již dříve znamenali, Sokol Mnichov. Kořeny jednoty, obnovené v roce 1974, sahají domněle až do roku 1866. Tuto historii bychom chtěli čtenářům přiblížit v některém z příštích čísel.


Česká republika

* Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 17. 12. 2002 ve věku 59 let náčelník České obce sokolské br. Vratislav Svatoň, docent Fakulty tělesné výchovy a sportu. Tělovýchovný odborník a vysokoškolský pedagog ztvárňoval v čele ČOS své myšlenky a prožitky zejména v hromadných sletových vystoupeních. Jeho Teoretické úvahy o sokolské současnosti a budoucnosti svědčily o rozsáhlých znalostech, podložených celoživotními zkušenostmi. Mezeru po jeho osobnosti bude ČOS jen obtížně zacelovat.

* V souvislosti s novým krajským zřízením České republiky platí od 1. ledna 2003 také nové župní uspořádání ČOS, zveřejněné v letošním prvním čísle časopisu Sokol. Po dlouhotrvajících náročných jednáních se podařilo nalézt kompromisní řešení mezi obhájci historické župní organizace a platnými zákonnými normami.

* Světový svaz Sokolstva informoval v časopise Sokol 3/03 o akcích národních sokolských organizací v roce 2003 a jejich termínové koordinaci. Jde o podniky ČOS, zahr. OS (župy Švýcarské a Sokola Paříž), dále Sokola Srbského, Slovinského, Slovenského Sokola v USA a Dělnického amerického sokola.

Z věstníků a bulletinů
zahraničních jednot a žup
čerpal Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012