ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BRUSEL

-red- 11 2016 Naši ve světě česky

BUBNOVALA PRO BUBNY

 

Dne 16. října roku 1941 vyjížděl z Prahy první transport židovských obyvatel protektorátu, jejichž osudem se měla stát „okamžitá likvidace“.

Cesta začínala na pražském nádraží Bubny. Město tragédii mlčky přihlíželo.

 

Pietní akce Bubnování pro Bubny usiluje o prolomení ticha, mlčení, o připomínku tragédií minulých a upozorňuje na opakující se přihlížení na tragédie současné.

Jejím organizátorem je Památník Šoa Praha, o.p.s., společnost Památník Šoa Praha, o.p.s., buduje PAMÁTNÍK TICHA, projekt revitalizace nádraží Bubny a jeho přeměnu v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška.

 

Hlavním motivem akce Bubnování pro Bubny je prolomení ticha – ticha znamenajícího rezignaci, pasivitu, strach, neúčast. Proto byl zvolen buben – hudební nástroj, jehož zvuk umí ticho prolomit.

 

Česká škola bez hranic Brusel byla hlavním organizátorem letošního bubnování v Belgii. Bubnovalo se 16. října 2016 v prostorech Pražského domu v Bruselu.

Sešli se všichni ti, kteří si chtěli připomenout 75. smutné výročí této tragické události, která je zároveň pomyslnou paralelou problémů minulých i současných.

Účastníci akce zhlédli i dojemně zpracovaný příběh Vůně koření z alba rodiny Rösslerových. Osud své židovské rodiny zpracoval Petr Rössler, který přežil koncentrační tábor v Osvětimi a později i pochod smrti. Album nám pro akci Bubnování pro Bubny v Bruselu zapůjčila kurátorka Kateřina Štinglová, projektová manažerka vzdělávacích a výstavních projektů z Památníku Ticha Bubny.

 

K letošnímu bubnování se připojili i členové krajanského spolku Beseda, který v rámci „podzimního dýchánku“ organizoval projekci dokumentárního filmu Nickyho rodina o záchraně československých dětí sirem Nicholasem Wintonem.

 

Věříme, že ticho, které jsme společně rozbili, se už nevrátí a nedovolí opakování událostí, které se nikdy neměly stát.

 

Všem, kteří podpořili realizaci Bubnování pro Bubny v Bruselu, děkujeme.

Dagmar Straková, Tereza Binderová, ČŠBH Brusel

 

-----------

Děkujeme za Český dialog ČŠBH Brusel, konkrétně paní Strakové, za zaslání této informace.

-----

 

„Na nádraží v pražských Bubnech si bubeníci nejen z Česka připomněli, že odsud bylo za války odvezeno do ghett v Lodži a Terezíně na 50 tisíc našich židovských spoluobčanů. Zchátralá nádražní budova by se měla do roku 2018 stát Památníkem Šoa.“

tato info vyšla v příspěvku Vendy Šebrlové Stalo se v říjnu 2016 dne 2.11.2016.

 

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012