Čsl. ústav zahraniční - Uchování památky T. G. Masaryka

6 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Československý ústav zahraniční za svůj vznik vděčí velkou měrou právě T. G. Masarykovi, který se celý život snažil krajany spojovat a podporovat jejich vztah k vlasti. Jeho odkazu proto věnuje Čsl. ústav zahraniční velkou pozornost. Spolu s krajanskými organizacemi v různých zemích světa usiluje o uchování trvalé památky tohoto velkého myslitele. Čsl. ústav zahraniční se stal realizátorem následujících projektů.

Dne 28. října 2000 byla v mexickém hlavním městě slavnostně odhalena socha a pamětní deska prvního československého prezidenta. Socha byla darem hlavního města Prahy hlavnímu městu Mexika a byla slavnostně odhalena v přítomnosti české delegace. Odhalení provedli tehdejší primátor hl. m. Prahy Jan Kasl a předsedkyně vlády hl. m. Mexico City paní Rosario Nobles Berlanga. Předání se zúčastnil i bývalý ministr pro místní rozvoj, prof. Jaromír Císař.

V roce 2002 byl odhalen Památník Tomáše Garrigua Masaryka na Ukrajině v městě Užhorodě. Slavnostní akt odhalení za českou stranu provedl předseda Senátu JUDr. Petr Pithart a za ukrajinskou stranu primátor města Užhorodu, pan Stěpan Vasilijevič Sember. Kromě krajanů tu byl přítomen např. senátor MUDr. Milan Špaček, předseda Stálé komise Senátu pro spolupráci s čsl. krajany ve světě a také zástupci České obce legionářské. Památník byl umístěn do parku Družby národů na Nábřeží nezávislosti.

V letošním roce by mělo dojít k odhalení Památníku na nádvoří Filologické fakulty Peterburské Státní univerzity, který Čsl. ústav zahraniční připravuje společně s Nadací odkazu T. G. Masaryka (tak jako v případě památníku v Užhorodě) a Nadací Preciosa na popud Společnosti bratří Čapků v Sant Petěrburgu. Autorem všech uvedených památníků je akademický sochař pan Josef Vajce.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012