Projekt Češi ve světě, příběhy

-top- 9 2016 Naši ve světě česky

 

 

Jedná se o projekt Domu zahraniční spolupráce (více o DZS viz článek z 29.9.), v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

 

Projekt Češi ve světě, příběhy si klade za cíl zmapovat život zahraničních Čechů, nejprve v Jižní Americe a postupem času také v USA, evropských zemích a popřípadě v dalších destinacích, kde žijí Češi nebo jejich potomci.

 

První etapa, která nese název Jižní Amerika | Paměť krajanů, byla vytvořena během let 2013 a 2014 a týká se krajanů starších 60 let.

Učitelky, které v současné době působí v Jižní Americe, zpracovaly příběhy našich krajanů osobitým způsobem: formou vyprávění či jako rozhovor; odpovědi na otázky zachytily v autentických podobách v češtině, anebo je přeložily ze španělštiny nebo portugalštiny a převyprávěly je.

 

Pozoruhodné příběhy našich krajanů mají být pro čtenáře inspirací, jejich životní zkušenosti a moudrosti poučením pro vlastní budoucnost.

 

Soubor příběhů uvádí toto sdělení:

„Nejdříve bych chtěla vyjádřit nesmírnou radost, že jsem měla možnost se účastnit tohoto významného projektu, který kromě monitorování důležitých historických momentů zviditelňuje Čechy a českou komunitu na území Brazílie.

Rovněž si dovoluji při této příležitosti vyjádřit poděkování všem, kteří se věnují otázkám Čechů žijících v zahraničí a díky nimž se česká komunita pořád drží pohromadě.

Jsem velmi vděčná za možnost odpovědět na vaše dotazy. Je mi 72 let, jsem vdaná a mám brazilskou rodinu.“

Vera Anna Pospisilova Valente, Sao Paulo, Brazílie, 2013

 

Obsah:

 

Klára Bachurková, učitelka krajanů v Brazílii

Johanna de Faria Cardoso - p ř í b ě h  p r v n í

Květoslava Kohoutová - p ř í b ě h  d r u h ý

Vera Anna Pospisilova Valente - p ř í b ě h  t ř e t í

Marie Hlavničková Hadzi Antic - p ř í b ě h  č t v r t ý

Marcos Purkyt - p ř í b ě h  p á t ý

 

Radka Návarová, učitelka krajanů v Argentině

Heide Marie Helene Wik - p ř í b ě h  š e s t ý

Pedro Kurganský - p ř í b ě h  s e d m ý

Carlos Novotný - p ř í b ě h  o s m ý

Simón Patricio Percik - p ř í b ě h  d e v á t ý

José Atilio Strnad - p ř í b ě h  d e s át ý

 

Markéta Pilátová, učitelka krajanů v Brazílii

Martin Musel - p ř í b ě h  j e d e n á c t ý

Vladimír Streit – p ř í b ě h  d v a n á c t ý

Siglinde Wazlawik a Darcilo Wazlawik – p ř í b ě h  t ř i n á c t ý

Dolores Ljiljana Baťa Arambasic – p ř í b ě h  č t r n á c t ý

Jaroslava Hásková - p ř í b ě h  p a t n á c t ý

Leonida do Amaral Trachta da Silva a Jindřich Trachta – p ř í b ě h   š e s t n á c t ý

 

Lenka Rašková, učitelka krajanů v Paraguayi a Argentině

Dolinski - p ř í b ě h  s e d m n á c t ý

Iva Drbal - p ř í b ě h  o s m n á c t ý

Daniel Marek - p ř í b ě h  d e v a t e n á c t ý

 

Jednotlivé příběhy budeme postupně uvádět na našich stránkách - vždy v pátek. Prvním bude příběh pana Daniela Marka z Paraguaye.

 

- top -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012